— Vi har ikke noe valg, selv om jeg så gjerne skulle ha nektet å behandle byggesøknaden, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.

Ulovligheter i fem år

For kommunens del begynte denne saken i 2002. Da klaget naboene på at huseier fylte lastebillass på lastebillass med fyllmasse i villahagen på Tveiterås.

Kommunen har gitt Krogsæther diverse stoppordrer. Det har ikke hindret huseier i å fortsette utfyllingen. Det er anslått at den har inneholdt nærmere 3000 kubikkmeter masse. Ved tomtegrensen til naboen reiste fyllingen seg syv høydemeter til vers.

Krogsæther har også satt opp en større grunnmur på tomten. Dette ble i sin tid gjort uten å søke om tillatelse.

Han har siden neglisjert en rekke pålegg om å fjerne både fylling og grunnmur.

Avgjort av fylkesmannen

I vår behandlet fylkesmannen en klage fra Krogsæther på det siste vedtaket om å fjerne fyllingen. Etter at fylkesmannen avslo klagen har Krogsæther fjernet noe, men kommunen kunne ved befaring tidligere i vår konstatere at hele fyllingen på langt nær var fjernet.

Krogsæther fikk i fjor profesjonell hjelp til å søke om byggetillatelse på det ulovlige tilbygget. Det er denne søknaden byrådet i går godkjente.

— Vi har ikke funnet hjemmel i plan og bygningsloven for å avslå denne søknaden.

Kontinuerlige lovbrudd

Iversen vedgår at det skjer med tungt hjerte. Huseiers kontinuerlige brudd på plan- og bygningsloven har i denne sammenheng ingen betydning.

— Når man står overfor en slik kontinuerlig rekke av saker der huseier viser at han neglisjerer lovens krav, skulle jeg ønske vi kunne stoppe søknaden, men det kan vi ikke.

— Hva med den ulovlige fyllingen? Kan dere ikke stille som vilkår at denne fjernes før nye søknader godkjennes?

— Vår juridiske eksperter mener det ikke er mulig, sier Iversen.

Hun viser til at huseier har funnet en dyktig tiltakshaver som har bearbeidet de opprinnelige planene.

— Disse er godkjent av tilsynsutvalget for byens utseende. Tiltakshaver har omarbeidet dette på en god måte.

Dagbøter på 1000 kroner

Iversen sier dette ikke er noen belønning for å ha operert ulovlig i mange år.

— Huseier får ikke rett i det som er ulovlig. Fyllingen skal vekk.

— Hva gjør dere for å få fyllingen vekk?

— Den saken løper med dagbøter på 1000 kroner. Dersom huseier ikke fjerner fyllingen, vil det bli gjort av kommunen på huseiers regning.

Iversen sier hun legger til grunn at Krogsæther fjerner den ulovlige fyllingen, men sikker er hun ikke.

— Problemet i dette tilfelle er at respekten for plan- og bygningsloven mangler. Min oppfordring er at huseier søker profesjonell hjelp til å rydde opp i ulovlighetene, sier Iversen.

Byrådet innstilte på at Krogsæther skal få byggetillatelse i går. Saken skal videre til komité for miljø og byutvikling, trolig til høsten.

Høvik, Tor