HANS K. MJELVA

Byrådet går inn for at eierne av Skuteviksbodene 16 og 24 («Ludeboden») skal få fylle halve byggene med boliger. Til nå har kravet i området vært at minst 80 prosent av byggene skulle inneholde næringsarealer.

Det er gode nyheter for Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet. Oddekalv eier 20 prosent av Ludeboden, mens organisasjonen han leder eier resten.

Tidlegare i oktober fortalte Oddekalv at de vil bygge om tre etasjer av Ludeboden til boliger, fordi markedet for utleiekontor var for dårlig.

Innstillingen fra byrådet, som ventelig vil få flertall i bystyret, er at de to øverste etasjene i Skuteviksbodene 16 skal kunne gjøres om til boliger. Dette utgjør ifølge eier Harald Aase omtrent halvparten av boden.

Byrådet legger videre til grunn at Ludeboden skal behandles på samme måte.

— Men vi er opptatt av den først og for så vidt også den andre etasjen blir noe som er spennende for bydelen, sier byråd for byutvikling Lisbeth Iversen.

Mer boliger

Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen avviser at utbyggerne av Slaktehustomten og resten av området nå kan regne med å få fylle minst halve byggene med boliger.

— Det er ikke det vi sagt. Vi har sagt at alle andre skal få avgjort dette i et verksted, sier Iversen.

Verkstedet hun refererer til er et samarbeid mellom de 12-14 utbyggerne i sjøsiden i Skuteviken/Sandviken, og politikerne og byråkratene på rådhuset. Hun sier det bare blir de to bodene som får avklaring nå, fordi konsekvensene av bruksendringene her er små.

— Vil det for resten fortsatt være viktig å ha 80 prosent næringsarealer?

— Det er veldig viktig å holde på en fordeling som gjør at vi får en spennende bydel, og ikke en bydel der folk ikke er store deler av dagen.

— En miks av bolig og næring?

— Vi er helt nødt til å ha en miks. Vi er klar på at en må ha en vesentlig del næring, men det er en forståelse i planavdelingen og hos andre at kan være nødvendig med en justering, sier Iversen.

Frykter frislipp

Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), er bekymret for at politikerne skal miste styringen over boligbyggingen i området. Hun frykter at dispensasjoner vil undergrave behovet for å sikre næringsarealer.

— Vi bør på et eller annet tidspunkt stoppe opp. Synes veldig viktig diskusjon. Hvis de planer vi har lagt fremover blir så radikalt forandret at blir bare blir boliger må finne konsekvensen av det, sier Strøm-Erichsen, som ikke tror presset fra utbyggerne vil bli mindre med de siste dispensasjonene.

— Det er veldig viktig at vi holder igjen, fordi alle utbyggere vil tjene mer på bolig enn næring, sier hun.

KLARSIGNAL: Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet får nå lov til å gjøre kontorer om til leiligheter i de to øverste etasjene av den totalrenoverte Ludeboden i Sandviken.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND