— Det er viktig at kommunen lytter til ungdommen når de skal planlegge Bybanen videre. Det er vi som er fremtidens passasjerer, sier Linda Lein (20), vararepresentant i bystyret i Bergen for Ap.

Hun har lagt merke til at det stort sett er den eldre garde som møter når kommunen denne uken inviterer til folkemøter om fremtidens bybanetrasé gjennom Sandviken og sentrum.I Åsane mandag var snittalderen omtrent den samme som pensjonsalderen, og på Rådhuset tirsdag kveld var det også en del hvitt hår å se.

— Involver skolene

— Det er positivt at Bergen kommune arrangerer folkemøter, og vel og bra at det møter godt voksne menn og kvinner. Men enda viktigere er det at de som skal bruke banen, kommer til orde. Vi vet at det er dagens unge som er morgendagens brukere. Derfor mener vi at Bergen kommune bør arrangere møter nå i høringsfasen som er mer direkte rettet mot ungdom, sier Lein.

Hun får støtte av 17-åringene Martin Instebø Jamne og Ronja Breisnes, som begge er fra Flaktveit og Åsane og engasjerte i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF.

— Jeg visste ikke om folkemøtet i Åsane. Jeg skulle gjerne vært der, men ingen hadde markedsført det overfor oss, sier Martin.

Ronja tror det kan være en idé å holde møter om Bybanen på videregående skoler.

— Selv om det ligger informasjon på kommunens nettsider, tror jeg det er få ungdommer som orker å sette seg inn i alt der. Det er lettere når man møtes ansikt til ansikt, sier hun.

- Bussen står fast i kø

Hun viser til unge som oftest ikke har bil, og derfor er avhengig av et godt kollektivtilbud for å komme seg rundt.

— Hva mener dere er det viktigste når det skal bygges bybane til Åsane?

— Reisetiden, men også at den blir forutsigbar og langsiktig, slik at den ikke plutselig forandrer trasé. I dag blir bussen ofte forsinket, slik at vi får unødig mye fravær på skolen.

Aps gruppeleder Harald Schjelderup støtter ungdommen i partiet sitt.

— De yngre er nok opptatt av litt andre spørsmål enn mange eldre, som gjerne spør om arealkonflikter eller veisystemer, sier han.

Rygg lover ungdomsmøte

Onsdag vil Lein stille spørsmål om bybanemøtene i bystyret. Byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF), varsler allerede nå at han vil svare positivt.

— Jeg synes hun har gode poenger. Vi ønsker så mye medvirkning som mulig i denne prosessen. Det er flott at mange eldre møter opp, men vi vil gjerne ha med ungdommen også. Derfor vil jeg ta kontakt med Ungdommens bystyre for å høre om vi kan arrangere et møte i samarbeid med dem, sier han.