De to tiltales forsvarere har tidligere krevd at telefonavlyttingen ikke skal kunne brukes som bevis i retten, men fikk ikke medhold i Bergen tingrett.

Bergenspolitiet får likevel kritikk av retten.

Statsadvokat Jarle Golten Smørdal vil ikke kommentere seieren i Bergen tingrett, på grunn av at kjennelsen formelt sett ikke ennå er offentlig.

Tiltalt for overlagt drap

Etterforskningen i Åsane-drapet fra 2000 ble gjenopptatt i 2005, etter at drapsdømte Jarle Olsen avga nye forklaringer.

På grunnlag av blant annet disse forklaringene og en rekke telefonsamtaler fra en narkotikasak, tok statsadvokaten i desember i fjor ut tiltale mot en 26-åring og en 36-åring for medvirkning til overlagt drap.

26-åringens forsvarer, John Christian Elden, mener at opptakene ikke kan brukes som bevis og etter retningslinjene skulle vært slettet allerede i 2002.

Elden fikk i det minste medhold i det siste. Men Bergen tingrett mener at når opptakene på tross av retningslinjene ikke ble slettet, så kan de føres som bevis. Det gjør at han nå bringer avgjørelsen inn for lagmannsretten.

Avslørt på bånd

På et av båndene skal blant annet dette utsagnet fra Olsen til 36-åringen ha blitt fanget opp: blant annet v

— Jeg har spart N.N. (26-åringen, journ.anm.) for seks-syv år i fengsel.

Politiet tror Olsen mente at han hadde beskyttet 26-åringen fra å bli trukket inn i drapssaken. Påtalemakten mener nå å kunne bevise, ved hjelp av disse opptakene, at 26-åringen var med å planlegge drapet. Blant annet ved å gi Flaten drapsvåpenet.