Avtalen skal godkjennes i Kirkelig fellesråd førstkommende onsdag. Den slår fast at Korskirken sammen med det nye Bymisjonssenteret i Kg. Oscarsgate skal fungere som en «sjømannskirke» midt i byen frem til utgangen av 2007. Deretter kan avtalen fornyes for fem nye år.

Korskirken skal ha en åpningstid på minst 33 timer pr. uke. Målsettingen er at Åpen kirkeprosjektet skal sikre et variert gudstjenesteliv, utøve diakoni, skape møtested for fellesskap, gjøre tilbud om sjelesorg tilgjengelig for folk flest, og fremme kunst og kulturuttrykk i Korskirken.

Kirkens Bymisjon får overta driften av Korskirken etter sammenslåingen av i alt seks statskirkemenigheter i Bergen sentrum fra 1. januar i år. Sammenslåingen førte til at Korskirken ikke lenger har noen funksjon som vanskelig menighetskirke i Bergen.

Avtalen slår også fast at Bymisjonen slipper å betale for driften av Korskirken. Kirkens Bymisjon skal ha en egen virksomhetsleder for Åpen Kirke. Men utover dette stiller Kirkelig Fellesråd både organist og kirketjener til disposisjon. Dessuten dekker man de ordinære drifts— og vedlikeholdsutgiftene.

Avtalen slår også fast at Bymisjonen ikke kan endre på Korskirkens innredning og eksteriør uten spesiell godkjenning. Bakgrunnen er at den har status som middelalderkirke, hvor Riksantikvaren stiller strenge krav når det gjelder endringer av kirken.