Den midlertidige skolen skal plasseres på området mellom Johanneskirken og Universitetsbiblioteket, slik flere av foreldrene tidligere har tatt til orde for.

— Vi har kommet frem til at dette vil være den beste løsningen for elevene og skolen. Plasseringen ligger omtrent midt i skolens opptaksområde og er derfor ideell, sier skolebyråd Harald Victor Hove (H) i en pressemelding.

FAU-leder Cathrine Lindtner er svært fornøyd med løsningen.

— Det synes jeg er veldig bra. Nå får elevene være samlet, det er i nærmiljøet, og vi får beholde miljøet til skolen står klar igjen, sier hun til bt.no.

Skal planlegge paviljongene

Foreldrene har også vært opptatt av at dette er et lite trafikkert område, og at det ligger en park like ved.

— Dette er vi fornøyd med. Jeg tror jeg har med meg hele FAU på det, sier hun.

Møhlenpris skole stenges til sommeren etter at Arbeidstilsynet har dokumentert fukt og dårlig inneklima. Elevene flyttes dermed over i midlertidig skole i tre år. Etter planen skal Møhlenpris være ferdig rehabilitert 2015.

Kommunen skal nå starte prosessen med byggesaksbehandling og anskaffelse av paviljonger. I tillegg arbeides det med å detaljplanlegge paviljongene.

Ville ha konkurranse

Leder for Bergen Arkitektforening, Morten Ramm Salbu, har tatt til orde for at det bør være en arkitektkonkurranse om utformingen av paviljongen.

— Den midlertidige skolen må ikke bli seende ut som Turistinformasjonen på Torget, sa han til bt.no nylig.

Skolebyråden avviste imidlertid dette forslaget med at det var for tidkrevende.

FORSLAG: Slik ser pappa og arkitekt Svein Krohnhaug for seg skolen på Nygårdshøyden.
SVEIN KROHNHAUG