Den gamle og verneverdige sveitservillaen i Blaauws vei 5 brant i mai 1997. Etter brannen sa den nå 73 år gamle huseieren at han skulle bygge opp igjen den flotte villaen, men ikke mye har skjedd, ifølge byrådet.

Byggesaksavdelingen konstaterer tørt at «fremdriften ikke er god», og kan ikke se at det er grunnlag for flere utsettelser. Byrådet anbefaler at det sendes forhåndsvarsel til huseieren om at kommunen vil ilegge forelegg, hvis det ikke skjer noe.

Kommunen har helt siden 1999 støttet naboer i at villaen bør rives. Høsten 2005 fikk huseieren pålegg om riving.

— Alt må spesialbestilles

Huseieren har liten forståelse for måten han blir behandlet på.

— Jeg har aldri hørt om at folk skal bøtelegges mens de pusser opp hus. De kan ikke være riktig kloke på byggesaksavdelingen, la de rote som de vil, sier Herman Münter.

Han viser til at oppussingen tar lang tid, ettersom byggematerialene må spesialbestilles fra Østlandet.

— Hver eneste tømmerstokk må lages etter mal. Det eneste jeg ønsker er å være i fred og jobbe sammen med Fortidsminneforeningen i Bergen med å sette huset i stand igjen, sier Münter.

- Kan bli ferdig i høst

Huseieren sier han har slitt med en inhabil ansatt i byggesaksavdelingen, som bærer nag til ham av helt andre årsaker. Hvis han får jobbe i fred, mener Münter at de utvendige arbeidene på huset kan være ferdige i løpet av høsten. Innvendige arbeider vil ta enda lenger tid, mener han.

Da Münter bestemte seg for å gjenreise villaen etter brannen i 1997, fikk han ros av BT på lederplass:

«En brannlidt huseier i Bergen er ikke i tvil: Han vil bruke år av sitt liv for å gjenskape den nasjonalromantiske tømmervillaen slik fabrikkeier Peter Jebsen en gang bygget den. Flere burde tenke slik han gjør!»

Paul Sigve Amundsen