Det går bra for Dale of Norway AS på Dalekvam i Vaksdal kommune. I fjor oppnådde bedriften et av sine beste år. Ikke siden 1993/94 har trikotasjebedriften på det lille tettstedet langs Bergensbanen tjent så bra med penger.

God inntjening

Driftsresultatet for 2001 landet på 23,9 millioner kroner, mot 16,5 millioner i 2000. Omsetningen økte med fra nær 191 til 219,5 millioner kroner.

Før skatt ble det pluss 16 millioner, mot 10,5 millioner. Men tallene for 2001 er egentlig bedre enn regnskapet forteller. Bonusutbetalingen på to millioner kroner er belastet i fjorårets tall. Året før ble det ikke utbetalt noen slik bonus, slik at sammenlikningen mellom de to års inntjening halter noe.

Ny bonus i år

Men blir det overskudd også i år, er de ansatte sikret en utbetaling på 10 prosent av overskuddet.

Bonusutbetalingene fordeles likt på alle ansatte, basert på antall timer de har jobbet.

— Etter terrorangrepet på USA 11. september så det svart ut på Dalekvam. tid. En økning i salgstallene for Europa tidligere på året på mellom 20 og 25 millioner kroner ble blåst bort i løpet av 10 uker, forteller administrerende direktør Sturle H. Pedersen til Bergens Tidende.

For å redusere aktivitetsnivået og forretningsrisikoen ble bemanningen redusert med cirka 43 årsverk i tillegg til at 18 årsverk ble permittert på ubestemt tid.

Økonomidirektør Hans Solen opplyser at også de som måtte gå i høst vil få del i bonusutbetalingen.

OL reddet salget

Redningen ble salget av gensere i forbindelse med OL i Salt Lake City. Det ga solide inntekter i fjor, og vil også bidra i år.

— Vi er spesielt tilfreds med resultatene sett i lys av utviklingen og usikkerheten etter 11. september, fastslår Pedersen.

— Hva skal bedriften bruke de store overskuddene til?

— Vi investerer fortløpende i nye aktiviteter i håp om å skape flere arbeidsplasser og for å trygge og utvikle de nåværende arbeidsplassene. Planene er å investere om lag 10 millioner pr. år de nærmeste årene hvis vi klarer å finne lønnsomme prosjektert, sier Sturle H. Pedersen.

Fakta/Dale of Norway

  • Dale of Norway AS er 100 prosent eid av Dale of Norway Holding ASA som er notert på Norges Fondsmeglerforbunds liste (OTC-listen). Bak dette selskapet står rundt 1000 aksjonærer.
  • I fjor ble det investert for 20 millioner kroner i ny strikketeknologi. Dermed løftes trikotasje

bedriften opp på et høyt internasjonalt teknologisk nivå.

  • Styreformann Chr. Bjelland er gjennom sine selskaper største aksjonær.
  • Kjendisrederen Morits Skaugen jr. i Oslo sitter også i styret.