GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.noJørund Kleiveland (26) har vært rusmisbruker i 13 år, og Osterøy kommune søkte mars i fjor Kleiveland inn på Blomsterdalenkollektivet. Kleiveland sto frem i Bergens Tidende før jul og klaget over at kommunen i oktober nektet å betale for videre opphold på kollektivet. Osterøy kommune mente ettervern var tilstrekkelig. Omgjorde vedtak Kleiveland klaget vedtaket inn for fylkesmannen, som for fire dager siden omgjorde vedtaket. I vedtaket fremkommer det klar kritikk mot kommunen for ikke å ha fulgt lovverket. Fylkesmannen mener et ettervernstilbud ikke er tilstrekkelig.Fylkesmannen viser til at kommunen søkte Kleiveland inn i en situasjon der kommunen mente det kunne stå om liv. Fylkesmannen viser og til at Kleivelands lege, og lederen for Blomsterdalenkollektivet mener han trenger et opphold på over et år for å ha noen mulighet for rehabilitering. Dette legger også fylkesmannen til grunn for å omgjøre vedtaket om å skrive Kleiveland ut. Skylder på økonomien Kommunen bruker økonomiske begrunnelser for utskrivingen. Oppholdsutgiftene vil ta store deler av kommunens budsjett til edruskapsvern. Fylkesmannen slår fast at Kleiveland har rett til institusjonsopphold uavhengig av kommunens økonomi.