Nordhordland herredsrett har frifunnet mannen som påtalemyndighetene ønsket å avlegge et besøk for å fysisk støykilden. Det samlede anlegget politiet ønsket å inndra hadde en verdi på ca. 60.000 kroner.

Festglad

Bakgrunnen for at påtalemyndigheten ønsket å inndra mannens musikkanlegg er fire fester våren 2001 der tiltalte hadde fest hjemme hos seg og spilte svært høy musikk. Naboene så seg mektig lei av bråket og anmeldte mannen som er domfelt fem ganger tidligere for bl.a. overtredelser av veitrafikkloven. Han har tidligere sonet to dommer i Bergen fengsel og er også bøtelagt.

Tiltalte bodde i en hytte og har to-tre naboer som gjentatte ganger har henvendt seg til politiet med beskjed om bråk fra hytten. Den er uisolert og retten finner at naboene utvilsomt har blitt forstyrret i skjønnhetssøvnen. 24-åringen stiller seg uforstående til at naboene skal føle seg direkte plaget.

Naboene ikke bønnhørt

19. mai 2001 ble fire høytalere beslaglagt da politiet mente at tingene hadde vært gjenstand for en straffbar handling. Politiet forklarer at de tok med seg høytalerne for å roe ned den verste støyen. Høytalerne ble utlevert igjen den 27. juni 2001. Samme kveld hadde tiltalte på nytt en støyende fest, men hevder det ikke var ham som skrudde opp musikken. Utstyret ble imidlertid beslaglagt igjen av politiet dagen derpå.

Den 30. november i fjor fremla Hordaland politikammer et inndragningsforelegg mot tiltalte med krav om inndragning av en rekke musikkutstyr til fordel for statskassen. 24-åringen godtok ikke dette og dermed gikk saken til tingretten. Ettersom 24-åringen har flyttet fra hytten ser ikke retten at det er nødvendig å inndra høytalerne i dag. Mannen får dermed beholde anlegget sitt.