Etter to år har Arne Melander endelig fått klarsignalet han ventet på. Det blir barnehage i den vestlige fløyen av Fridalen skole.

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF), har overprøvd sin egen fagetat og godkjent bruksendringen.

— Dette er en god løsning som skaffer avkjørsel for både barnehagen og de nye boligene i Årstad brannstasjon, sier Iversen fornøyd.

Hun har ekspedert klagesaken i en fei etter at foreldrenes arbeidsutvalg ved Fridalen i juni slo alarm om kommunens sendrektighet.

Berget skolen

— Her skal det bli to småbarnsavdelinger, sier Arne Melander og låser opp døren til det for lengst pensjonerte svømmebassenget i den gamle skolen.

I etasjene oppover skal keramikkrom og SFO-lokaler bygges om til høyst tiltrengte barnehageplasser. Går alt som smurt, kan de 72 plassene stå klare til jul.

Over to år er gått siden Arne Melander ble kontaktet av foreldrene på Fridalen og spurt om han kunne se på muligheten for å bruke deler av den nedleggingstruede skolen til barnehage.

Barnehageløsningen var med og berget Fridalen. Deretter har det vært smått med fremdrift.

I august 2005 hadde kommunens eiendomsselskap BBE funnet en løsning for avkjørsel til barnehagen som naboene aksepterte. Da reagerte kommunens egen grønn etat, fordi avkjørsel og snuplass spiser av grøntarealet bak skolen.

- Helt utrolig

Arne Melander er mildt oppgitt over tidsbruken:

— Det er helt utrolig at måneder skal gå til spille fordi det er problemer mellom to kommunale etater. Kan de ikke bare snakke sammen, sier han og slår ut med armene.

— For meg blir det også underlig at fagfolkene skal fokusere på gangveien gjennom parken, i stedet for å se at vi lager en lekeplass som står disponibel for nabolaget hver eneste kveld og helg, legger han til.

SV mener historien om barnehagen i Fridalen er et eksempel på at byrådet mister verdifull tid ved å koble inn private utbyggere, i stedet for bygge kommunale barnehager.

Byråd Lisbeth Iversen er uenig i at saken hadde gått raskere hvis det var en kommunal barnehage som skulle inn i lokalene

— Dette ble en plansak som må behandles etter loven, uavhengig av om det er kommunen eller private som skal drive barnehagen. Tidsbruken hadde vært den samme, sier Iversen til Bergens Tidende.