TRUDE HAUG

For her i Øvregaten kan rusavhengige få arbeid på dagen og kontant oppgjør. Ikke blir betalingen samordnet med sosialtrygden heller. Fire timer om dag kan de få arbeide, til femti kroner timen. Og det er populært, selv om arbeidssøkerne må møte klokken syv om morgen for å sikre seg en jobb for dagen. Her er nemlig prinsippet først til møllen ...

Liv Hasås er daglig leder på Senter for arbeidslivsforberedelse (ALF), som er en paraplyorganisasjon over Dagsverket. ALF feirer fem års jubileum samtidig med åpningen av Dagsverket, og det er spesielt mange feirende damer til stede på åpningen i dag.

Lav terskel

Hasås forteller at det har vært 275 arbeidssøkende på Dagsverket siden åpningen i april og til sammen 940 fremmøter. Dessverre har senteret også måttet avvise noen så mye som 90 ganger.

Det er ikke byråd for helse og omsorg Trude Drevland fornøyd med. I åpningstalen oppe på pallepodiet lover hun at kommunen skal arbeide for å utvide tilbudet fra Dagsverket, som kalles et lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige personer, og som kan ta imot opptil ti arbeidssøkere om dag.

Dagsverket er et samarbeidsprosjekt mellom Aetat og Bergen kommune. Og byråden er svært fornøyd med Dagsverket, som hun kaller et strålende og unikt terskelløst tilbud.

— Vi har en innegruppe og en utegruppe, forteller prosjektleder for Dagsverket, Ralph von Minden. Det er en arbeidsleder og fem mann på hvert lag. Vi tar på oss oppdrag så langt vi kan, så lenge det ikke er farlig, for komplisert eller for altfor stressende. Innegruppen gjør driver vaskeri hvor de blant annet vasker kjeledressene til arbeiderne i Mesta. Utegruppen gjør mange typer vedlikeholdsarbeid.

Må komme klokken syv

BT snakker med en av de arbeidssøkerne som har brukt Dagsverket mye siden juni, da han var ferdig med eksamen på Årstad videregående skole. Han trengte å få opp snittet på karakterene sine, sier han.

Han har vært med på å vaske altanter og fasader, ryddet skog og kratt for borettslag og vært med på dugnadsarbeid på et ungdomsprosjekt på Nesttun. Han er veldig fornøyd med tilbudet som også er fint på den måten at folk kommer i gjenge, forteller han. Men nå er det snart slutt her for hans del. Etter nyttår kommer han til å gå over på yrkesrettet attføring for å prøve å komme seg i en fast jobb.

Må du stå ute her når du kommer klokken syv da, spør vi. Men da peker han bort på en mann som står i nærheten. - Ikke så lenge Jostein er her og låser opp og koker kaffe til oss, sier han. Jostein Hansen er arbeidsleder i utegruppen.

Dagsverket holder i dag til i de samme lokalene som Senter for arbeidslivstrening. Gårsdagens åpning foregikk mellom betong og reisverk i et gammelt verneverdig hus tvers over gaten. Det skal bli ferdig til høsten. Byråd Drevland var svært fornøyd med at det denne gangen ikke var kommunen som var sendrektige.