Lagunen Eiendom AS har selv hostet opp 20 millioner kroner for å finansiere veien. Men i mai sa byrådsavdelingen nei til å åpne veien, fordi en planlagt gangbro ikke var bygget ennå.

Gangbroen skal gå fra avlastningsveien til Rådal-siden, for å sikre trygg adkomst for myke trafikanter. Broen vil koste syv millioner kroner, men står ikke ferdig før neste år. Byråd Lisbeth Iversen (KrF) har tidligere sagt at det er uaktuelt å åpne veien uten at gangbroen er på plass. Nå heter det at det skal sikres en gang— og sykkelforbindelse.