Bonden møtte i Norhordland tingrett i forrige uke, tiltalt for vanskjøtsel av dyrene på gården sin gjennom flere år.

Retten har funnet bonden skyldig i en rekke brudd på dyrevernloven, og betegner mannens behandling av dyrene som svært graverende.

Han er nå dømt til 24 dagers betinget fengsel, og en bot på 20.000 kroner.

I tillegg er mannen fradømt retten til å eie, ha, bruke, handle med, stelle, eller slakte dyr.

— Forstår ikke

Retten påpeker at bonden, som frem til rettssaken fortsatt hadde hester på gården, ikke har syntes å forstå at det har vært noe galt med hans dyrehold. Dommerne tror ikke mannens holdning vil endre seg, og mener det derfor er nødvendig å ta fra ham retten til å holde dyr for resten av livet.

Bonden sto blant annet tiltalt for å ha holdt fem griser i en binge i kjelleren på en driftsbygning, uten tilstrekkelig dagslys og med manglende stell og renhold.

Da Mattilsynet og Dyrevernsnemnda fant grisene i oktober 2003, tråkket de rundt i så mye møkk at de ifølge inspektørene hadde problemer med å bevege seg.

- Verste jeg har sett

— Det verste jeg har sett i mine 40 år som veterinær, sa Per-Arne Ludvigsen fra Mattilsynet da han fortalte retten om synet som møtte inspektørene fra Dyrevernsnemnda i kjelleren på bondens driftsbygning.

— Det var ikke gjort rent etter at grisene kom dit, de gikk og tråkket i seig skitt, sa Johannes Taule, en annen inspektør, da han forklarte seg for retten.

Grisene hadde da vært på gården i flere måneder. Da nemnda var på gården noen måneder tidligere, nektet tiltalte for at han hadde griser. Ved neste besøk måtte inspektørene insistere på å få komme ned i kjelleren etter at de hørte grisene grynte.

Grisene ble sendt til slakting dagen etter.

Hest i kjelleren

Bonden hadde også flere hester. En av dem ble funnet i samme kjeller som grisene, i en boks der den måtte stå bøyd for ikke å stange i taket.

Flere av dem gikk utendørs, under forhold som inspektørene etter en rekke inspeksjoner utover høsten og vinteren 2003-2004 påpekte ikke var gode nok.

Blant annet lå mye skrot som hestene kunne skade seg på rundt om på området.

I tillegg var det dårlig drenering på området der hestene sto og spiste, og de skal ha tråkket opp til hasene i gjørme og møkk.

Også i stallen var forholdene til dels kritikkverdige. Blant annet lå hauger med søppel og møkk i midtgangen mellom boksene der hestene sto.

Midlertidig forvaring

Etter en rekke pålegg om utbedringer, fattet dyrevernsnemnda til slutt vedtak om å ta hestene i midlertidig forvaring . Politiet måtte bistå med å åpne stallen da hestene ble hentet i mars 2004.

Senere fikk mannen hestene tilbake etter å ha foretatt forbedringer, men ble likevel tiltalt. Senere inspeksjoner har også vist at forholdene på gården var forverret igjen.

Bonden erklærte delvis straffskyld da han møtte i retten, men mente mange av anklagene mot ham var overdrivelser.

– Jeg gjorde så godt jeg kunne, sa han.

SKITTENT: Opp mot 30 centimeter grisemøkk lå rundt foringsplassen til de fem grisene. Foto: DYREVERNSNSMNDA/POLITIET
ARNE NILSEN