31-åringen var passasjer på hurtigbåten «Sleipner» da den forliste 26. november 1999. Om bord var 85 personer, 16 omkom.

Da mannen, som da var 21 år, kom hjem fra sykehuset to dager etter ulykken, fikk han en kraftig psykisk reaksjon og ble innlagt på psykiatrisk sykehus i fem døgn. Der fikk han diagnosen posttraumatisk stresslidelse.

31-åringen var sykmeldt i over et år etter ulykken, og sliter fortsatt med helseplager. Han fremmet erstatningskrav overfor Assuranceforeningen Skuld, som var HSD sitt forsikringsselskap på ulykkestidspunktet. 31-åringen anførte at ulykken ene og alene er skyld i at han i dag er 45 prosent medisinsk invalid og 100 prosent arbeidsufør.

Mannen krevde inntil 4,1 millioner kroner i erstatning, og har avslått et forlikstilbud på én million kroner.

Bergen tingrett har bare gitt ham delvis medhold. Retten mener saksøker har krav på menerstatning for medisinsk invaliditet på 15 prosent. Assuranceforeningen Skuld må dermed betale ham 850.000 kroner.

Retten er enig i at 31-åringens symptomer på posttraumatisk stresslidelse skyldes «Sleipner»-forliset, men mener at han har hatt en avvikende personlighetsstruktur også før ulykken. Derfor mener retten at «bare deler av saksøkers helseplager i dag kan tilbakeføres til ulykken»: «[Det] foreligger en betydelig psykiatrisk tilleggssymptomatologi som ikke er påregnelig og forenlig med diagnosen PTSD», som det står i dommen.

Eide Marine Service AS