Byrådet har i dag lagt frem Bergen kommunes andre tertialrapport, og prognosen viser at kommunen kan forvente 91,1 millioner kroner i underskudd i inneværende år, heter det i en pressemelding fra kommunen.

Utregningen av dette beløpet innebærer at byrådet benytter 60 av de tidligere avsatte 120 millioner kroner til å redusere vann— og avløpsgebyrene. De resterende 60 millionene kan avsettes til dekning av årets underskudd.

Forventet avvik for resultatenheter og sentrale enheter viser en positiv utvikling sammenlignet med 1. tertial, og prognosen viser at kommunen her kan regne med 168,1 millioner kroner i underskudd.

Skatt og rammetilskudd og pensjon forverrer prognosen ytterligere med 60 millioner kroner.

Det er også knyttet usikkerhet til momsreformen, og Bergen kommune risikerer 120 millioner kroner mindre i inntekter. Dette er ikke innarbeidet i prognosen.