Demonstrasjonsskolene fremstår som regjeringens utstillingsvindu for den fremtidige superskolen politikerne ser for seg. Skolene skal i større grad legge undervisningen til rette for hver enkelt elev ut fra elevenes ønsker og behov, de skal trekke foreldre og nærmiljø inn i skolen og bruke alternative former for eksamen. Kort sagt; se mulighetene og bruk dem.

— Å endre seg som skole har mye å gjøre med viljen til å omstille seg, mener rektor Per Jørgen Loen ved Luster videregåande skule.

Som en av tre skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane ble Luster vidaregåande skule kåret til demonstrasjonsskole, blant annet på bakgrunn av sitt prosjekt «Grip fremtiden!».

Skole i eliteklassen

I april lanserte Utdannings- og forskningsdepartementet begrepene bonusskoler og demonstrasjonsskoler som en belønning for skoler som utmerker seg gjennom læringsresultater og arbeidsmiljø. Mens bonusskolene får 50.000 kroner av staten, mottar demonstrasjonsskolene 500.000 kroner.

Ti skoler har fått status som bonusskoler i Hordaland og Sogn og Fjordane, mens de tre skolene Minde, Luster vidaregåande skule og Bergen Handelsgymnasium er blitt demonstrasjonsskoler. På landsbasis har bare 22 skoler oppnådd status som demonstrasjonsskole.

De to siste årene har Bergen Handelsgymnasium fått dispensasjon fra ordinær eksamen på grunntrinnet. Gjennom hele året arbeider elevene med tverrfaglige prosjekter. Eksamen blir gitt på bakgrunn av prosjektarbeidene, hvor enkelte elever plukkes ut til muntlig prøve.

— Jeg vet ikke helt om vi har lykkes med eksamensformen, men selve metoden gjennom året gir et bedre læreutbytte for elevene, mener rektor Odd Øvretveit.

Dette er superskolen

For det skal litt til for å bli plassert på øverste hylle i utdanningsdepartementet. Politikerne ser for seg en inkluderende fremtidsskole: * Alternative opplæringsmetoder for lesing, skriving, matematikk og engelsk, hvor elevene selv deltar i planleggingen.

  • Vekk med vanlig eksamen. Nye vurderingsformer ønskes velkommen.
  • Inkluder foreldre og nærmiljø i skolearbeidet.
  • La skolen være åpen også etter siste time.
  • Samarbeid med PPT, skolens ledelse og lærere i forhold til elever med lære- eller atferdsvansker.
  • Aktive tiltak mot mobbing, vold og rasisme. n Bruk av skolens arkitektur og uterom i undervisningen.

Penger forplikter

Mens bonusskolene har oppnådd gode resultat gjennom mindre omfattende forsøk, har demonstrasjonsskolene over tid utmerket seg på flere av kriteriene listet over. Men en halv million kroner fra staten kommer ikke uforpliktende. Skolene må aktivt ta imot studenter og lærere for omvisning, foredrag og hospitering.