De tre Høyrestyrte byene Bergen, Oslo og Stavanger straffes av samferdselsministeren for manglende restriksjoner på bilbruken. Det betyr mindre penger til kollektivsatsing fra staten.

Dette ble klart da Liv Signe Navarsete torsdag presenteret årets belønning for bedre kollektivtransport. Bergen får bare 40 millioner kroner, og kommunen får ikke inngå fireårs avtale, som blant annet den rød-grønne Trondheim får.

Det er en økning på åtte millioner siden i fjor, men andelen som Bergen får er blitt mindre, siden totalpotten er doblet siden i fjor.

— Gjør ikke nok

Årsaken er at Bergen ikke gjør nok for å redusere bilbruken, sier Navarsete til bt.no.

— Bergen gjør mye bra, men er ikke restriktiv nok for å tvinger folk fra bil til kollektivtransport.

Byer som satser på rushtidsavgift og færre parkeringsplasser i sentrum, blir belønnet av statsråden.

Les også: Derfor står du i kø

Et annet element er samarbeid med nabokommunene. Byer som inngår slikt blir belønnet av departementet.

— For det er jo her i randsonen at biltrafikken øker mest, da er det viktig at bykommunen samarbeider med sine na-boer for å redusere trafikken, sier Navarsete.

40 mill øremerket

Mens Oslo får 80 millioner, får Bergen tildelt 40 millioner kroner i 2009 som belønning for sin satsing på kollektivtransport. Dette er 10 millioner mer enn for 2008, men det kunne blir langt større summer om Bergen hadde fått inngå en langsiktig avtale, over fire år.

Navarsete sier hun ønsker flest mulig bykommuner på fireårs avtaler, men i denne omgang er det bare Drammen, Kristiansand og Trondheim som får en slik gunst.

Sjekk oppdaterte veimeldinger her!

Ordningen med å belønne kollektivsatsing ble innført av regjeringen Bondevik 2, og ble fastsatt av Stortinget som en del av klimaforliket i fjor.

Pengene som utbeteles av denne potten er øremerket tiltak for å bedre kollektivtrafikken.

— Dette er ikke penger kommunene kan sette i banken, understreker samferdselsministeren.

Vil dempe privatbilbruken

For 2009 er det bevilget 323,4 millioner kroner. I dag har regjeringen offentliggjort fordelingen av halvparten av midlene (se listen lenger ned i saken).

Tildelingen innebærer at Trondheim, Kristiansand og Drammen skal fordele 161,7 millioner kroner mellom seg, like mye som Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Sarpsborg/Fredrikstad og Skien/Porsgrunn får dele:

Byområde Tildeling Søker
Oslo 80 millioner kroner Oslo kommune
Bergen 40 millioner kroner Hordaland fylkeskommune
Stavanger 22,3 millioner kroner Rogaland fylkeskommune
Trondheim Avhengig av forhandlinger Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kristiansand Avhengig av forhandlinger Vest-Agder fylkeskommune
Tromsø 3,4 millioner kroner Troms fylkeskommune
Drammen Avhengig av forhandlinger Buskerud fylkeskommune
Sarpsborg/Fredrikstad 7,0 millioner kroner Østfold fylkeskommune
Skien/Porsgrunn 9,0 millioner kroner Telemark fylkeskommune
Til sammen 323,4 millioner kroner

— Vi er nødt til å gjøre langt mer for å dempe privatbilbruken i de største byområdene og for å gi folk gode og miljøvennlige alternativ. Belønningsmidlene fra staten er derfor doblet i 2009 og vi stiller tøffere krav til byområdene. De byene som ønsker å gjennomføre helhetlige pakker av tiltak som virkelig bidrar til annen og mer miljøvennlig transportpolitikk skal få vesentlig mer statlig drahjelp, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Les også: Her lammes bergenstrafikken

Hun sier at Trondheim, Kristiansand og Drammen skiller seg positivt ut og vil bli belønnet for det.

— Trondheim og Kristiansand ønsker å inngå forpliktende avtaler som vil bidra til en reduksjon i biltrafikken Drammens-regionen har kommet noe kortere og vil derfor ikke kunne få like god uttelling, sier Navarsete.

Se også bt.nos interaktive kart, der leserne selv har merket av hvor de opplever størst problemer i trafikken.

Riktig av Navarsete å straffe Bergen? Diskuter saken her.

SCANPIX