KRISTIN JANSEN

— Jeg er bare utrolig glad. Det har vært forferdelig tøft å kjempe mot forsikringsselskapet, men jeg har aldri vært i tvil om at jeg kom til å vinne, sier den 40 år gamle mannen.

I 1997 skjedde ulykken som gjorde at han ikke lenger klarte å arbeide. Bergenseren jobbet nattskift på et bakeri og mistet balansen da han sto oppe på en bakemaskin. Han falt rundt to meter og landet på en jernbjelke. Ryggen ble skadet i fallet, men verst var de psykiske plagene han fikk. Bergenseren utviklet sterke depresjoner, og har vært innlagt på psykiatrisk avdeling.

— Før ulykken drev jeg med karate, fotball og fjellvandring. Plutselig ble alt revet fra meg. Det er klart at det betyr mye for den psykiske tilstanden, sier 40-åringen.

Både da saken var oppe i Bergen tingrett i 2002 og under ankesaken i høst har hovedstriden stått om hvorvidt mannens psykiske plager kan relateres til fallet fra bakemaskinen. If Skadeforsikring hevder at han også i tiden før ulykken hadde symptomer på depresjon og andre plager. De mener at ulykken ikke har endret hans psykiske helse. Mannen på sin side har fremholdt at det er fallet fra bakemaskinen som har gjort ham arbeidsufør, og nå har han altså for andre gang fått medhold fra retten.

— Vi har fått full gehør for at skadene til min klient stammer fra fallet. Dette ga full uttelling, konstaterer mannens advokat Eva Drageset.

Hun tror saken vil være en døråpner innen erstatningsretten.

— Det kan være vanskelig å dokumentere sammenhengen mellom ulykker og psykiske plager. Denne saken viser at det tross alt er mulig selv om kravene til bevisbyrde er strenge. Jeg tror denne seieren vil få betydning for andre erstatningssaker som handler om psykiske plager, sier Drageset.

Advokat i If Skadeforsikring var i går ikke tilgjengelig for kommentar.