— Erstatningen vi får er en vits. Istedenfor hekk og en fire meter bred hage som var en buffersone mot veien, har vi nå fått en glassvegg nesten helt inntil stuevinduene i leiligheten. Det som er igjen kan ikke brukes som hage, sier Michael Sønnesyn.

Han er en av ni parter i en skjønnssak mot Bergen kommune som skulle fastsette erstatning for tapene de har lidt eller tomtearealet de har avgitt til Bybanen.

- Retten gjør narr av oss

Hekken som var der før skjermet for innsyn, men slapp samtidig gjennom lys, forteller Sønnesyn.

— Som støyskjerm måtte vi så velge: Enten en trevegg som ville gitt mer mørke og en klaustrofobisk følelse, men intet innsyn. Eller en glassvegg og fullt innsyn én meter fra vinduene til leilighetens stue og kjøkken, sier han.

I skjønnet fra Bergen tingrett går det frem at seksjonen i Schweigårds vei 1F ble taksert til 2,1 millioner kroner i 2007. Sønnesyns prosessfullmektig mener inngrepet og ulempene medfører et verditap på rundt 15 prosent; altså om lag 300.000 kroner.

Etter verdivurderingen fra Bergen tingrett, får han 20.000 kroner.

— For meg strider dette mot en alminnelig rettsoppfatning. Vi ønsker ikke å tjene på dette. Men når man blir fratatt noe, så bør man få en erstatning som gjør opp for tapet. Dette er en hån, forteller han.

Sønnesyn, som ikke bor der selv, men leier ut leiligheten, sier at beløpet på 20.000 kroner er mindre enn det kommunen tilbød dem.

«Lite nyttbart»

Sønnesyn er ikke stemt for å godta dette skjønnet, og vurderer å anke.

I skjønnet begrunner retten summen med at arealet var «lite nyttbar som hagegrunn, ut over at det var en «buffersone» mot vegen». Retten påpeker at det er plass nok for vedlikehold av huset, og at hagen dessuten ikke var til eksklusiv bruk for eieren i 1. etasje.

Retten påpeker også at huseier visste om bybaneplanene da de kjøpte seksjonen, og at den nye støyskjermen er mer effektiv, moderne og lysere enn bøkehekken som sto mellom hus og vei før.

Sønnesyn er ikke enig.

— Vi har ikke hatt behov for ytterligere skjerming mot trafikkstøy. Før var det en balanse mellom avstand, følelse av privatliv, skjerming og lys. Nå sitter vi kun igjen med lys i store mengder...

50.000 for tapte p-plasser

Også andre private eiere av eiendommer langs Bybanelinjen har fått relativt lave summer:

  • En huseier mister 40 kvadratmeter tomt/hage langs Inndalsveien. En bøkehekk er derfor erstattet av en støyskjerm som står nærmere huset. Eier er tilkjent 25.000 kroner i erstatning. I tillegg bekoster kommunen lydisolerte vinduer og ventiler.
  • En hel eiendom med bygning på (revet) i Inndalsveien overtas av kommunen for to millioner kroner. Bruksarealet var på 181 kvadratmeter med leilighet og næringsareal. Bygningen vurderes av retten til å være i «rimelig bra stand».
  • Et firma som leier ut hybler og leiligheter i bygningen, må avstå en stripe av tomten på til sammen 80 kvadratmeter. Eier mister inntil to parkeringsplasser. Erstatning: 50.000 kroner.
  • En huseier på Paradis avgir en stripe på 390 kvadratmeter av eiendommen. Erstatning: 350.000 kroner. — Retten var, etter vår mening, veldig snau, sier advokat Ståle Eeg Nielsen, som representerte flere av de private partene i skjønnet.

Diskuter saken i kommentarfeltet.