LENA VERMEDAL

— Abonnenter som fikk innført kokepåbud fredag, vil i henhold til kommunens serviceerklæring få refundert 200 kroner eller fem prosent av årsgebyret, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding.

Kokepåbudet gjelder drikkevann fra Svartediket for abonnenter som bor lavere enn 50 meter over havet i områdene mellom Minde allé, Laksevåg og Eidsvåg.

Pengene trekkes fra innbetalingen i første kvartal i 2005. Kostnadene ved tilbakebetalingen dekkes av kommunens vann- og avløpsfond, og vil ikke belaste kommunens ordinære drift.

Bytter kloakkledning

Drøyt 15 mennesker fra kommunen har jaktet på smittekilden gjennom hele helgen. Nå er det klart at en 50 år gammel kloakkledning fra øverst i Starefossveien og ned mot avkjørsel til Knatten skal skiftes ut.

— Det er ikke påvist lekkasje fra ledningen ennå, men den er i en tilstand som gjør at vi vil rehabilitere den uansett, sier Ole Dan Lundekvam, leder for Bergen Vann KF.

I tillegg har mannskap saumfart Svartediket med båt langs Ulriken-siden. Det er også blitt tatt prøver på fjellet ved hytter og bekker rundt Rundemanen og ved Brushytten.

Kobler om vanntilførsel

— Ennå har vi ingen mistanke, men det er tatt mye prøver og resultatene vil foreligge snart, sier Lundekvam.

Mandag blir det holdt nytt møte i ledelsen som håndterer krisen i Bergen. De får nå hjelp fra Folkehelseinstituttet som sender flere folk over til Bergen.

Kommunen opplyser også at de arbeider fortløpende med å overføre flest mulig abonnenter til andre vannkilder enn Svartediket.

LETEAKSJON: Drøyt 15 mennesker fra kommunen har jaktet på smittekilden til parasittutbruddet gjennom hele helgen. Svartediket er saumfart med båt langs Ulriken-siden.<br/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND