I desember i fjor fikk han først 60.000 kroner i bot av Bergen tingrett.

Så anket Jan Harald Helmich Pedersen dommen til Gulating lagmannsrett.

Nå er Pedersen dømt til å betale 120.000 kroner etter at den fredede Skuteviksbod 13 i Bergen brant ned i september 2008.

I boden sov syv mennesker. De fikk berget seg ut i siste liten.

Tre andre boder ble også helt eller delvis skadet.

Vurderer anke til Høyesterett

Pedersen, skriver dommerne, «lot en leietaker bruke bygningen til bolig— og overnattingsformål», uten at den kunne brukes til det.

— Dommen er ikke som forventet. Vi vil vurdere å anke til Høyesterett, sier Pedersens advokat, Aksel Kayser.

Dersom det blir en anke, vil kjernepunktet være at Pedersen selv bestrider at han har gått med på å la noen bo i boden.

Pedersen selv har tidligere sagt til BT at siden boden historisk sett er blitt bodd i, er det ikke snakk om noen bruksendring.

— Boden har ikke blitt brukt til noe annet enn den har vært brukt til tidligere. Og etter loven kan etablert bruk fortsette uten søknad, så lenge brannforskriftene overholdes, fortalte han i fjor.

«Det var klær liggende, det ble laget mat»

Det er ikke dommerne enige i.

Boden var ikke regulert til boligformål etter plan- og bygningsloven, og lagmannsretten mener Pedersen som ingeniørutdannet var fullt klar over hva det betydde.

Pedersen leide ut deler av boden til Arne Steen — som hadde satt i stand hybler med kokemuligheter. Retten mener Pedersen var fullt klar over at boden ble brukt som husvære fra 2005 av, særlig siden han selv besøkte boden en gang eller to i uken.

En av beboerne som avga rettslig forklaring, sa at det må «ha vært åpenbart for en person som har vært i bygningen mer enn 15 minutter» at flere bodde der.

«Det var klær liggende, det ble laget mat», forklarte vitnet.

Pedersen kjøpte Skuteviksboden i 1994. Leietakeren Steen ble i Bergen tingrett dømt til en bot på 30.000 kroner i fjor. Dommen ble ikke anket.

Lager for tørrfisk

Åtte personer bodde i boden, alle utenlandske sesongarbeidere. De syv som var til stede brannatten, reddet seg ut sjøveien og om bord i en båt Steen eide.

Store brannmannskaper ble kalt ut for å redde boden. Den ble bygget på 1600-tallet som lager for tørrfisk, og var en av de eldste trebygningene i Bergen.

Politiet tiltalte en av beboerne for å ha startet brannen, ved å i vannvare skru på en kokeplate. Oppå sto en frityrgryte, som politiet mente var årsaken til brannen.

Beboeren, Michele Saluzzi, ble frikjent på alle punkt av Bergen tingrett. Dommen gikk svært langt i å slakte politiets etterforskning av brannen.

BRANNTOMTEN DAGEN DERPÅ: Skuteviksboden brant ned til grunnen i morgentimene, søndag 7. september 2008.
Thomas T. Kleiven