– Jeg oppdaget en skade som er svært vanlig hos hester. Mellom ribbena og brystbenet sitter det en bruskforbindelse som forbenes innenfra. Det er omsluttet av en hinne, men kan lett brekke. Bruddene kan forklare hvorfor snille hester plutselig er blitt mannevonde, sier professor Torstein Sjövold ved Stockholm Universitet.

Den svenske professoren har i tre år forsket på den spesielle samlingen hesteskjelett ved Bergen Museum. Nøye har han gått gjennom kasse etter kasse med hesteben.

Ingen kjente til

– Oppdagelsen var morsom og overraskende. Selv veterinærer er ukjent med dette. De har nok kjent til at benbiten var der, men ikke tenkt på at det kunne briste og hvilken virkning det ville ha for hesten, forteller Sjövold.

Han har selv lagt frem sine funn på en kongress for veterinærer som arbeider med hest. Ingen av dem kjente til at skade på dette beinet mellom ribbena og brystbenet er så vanlig.

De årelange undersøkelsene av hesteskjelettene i Bergen har gitt Torstein Sjövold et trenet øye. Han vet hva han skal se etter når han åpner en ny kasse med hesteben. Hos hest etter hest har han funnet brudd i denne spesielle brusken. Bruddlinjen har ofte et sikksakkmønster som et lyn. Hver hest har mellom ett og 40 brudd i denne brusken.

– Jeg har sett mengden av brudd og derfor forstått sammenhengen, sier Sjövold.

Nytt forskningsfelt

Han aner at brusken eller benet er skjørt og lett kan brekke. Brusken var elastisk og kunne gå på plass igjen etter et brudd. Likevel var hesten plaget av bruddet.

– Jeg tror at denne oppdagelsen er medvirkende til at vi står foran et nytt forskningsfelt. For veterinærer blir det i fremtiden en ny utfordring å diagnostisere og behandle slike brudd, sier Torstein Sjövold.

Han peker på at enkelte hester halter, men veterinæren finner ikke noe galt ved benet. Brudd i brusken kan være årsak til haltingen. Han opplyser også at det er lett å se forskjell på brudd i det spesielle beinet hesten har fått mens den levde og brudd som er påført beinet senere.

– Det er fantastisk at Bergen har en slik unik samling hesteskjelett. Nå aner vi litt av den betydning samlingen kan få i fremtiden. Men jeg forstår de som sukker over alle disse kassene. Mange av dem er svært tunge å flytte på, sier den svenske professoren.