— Jeg ringte hjem og ba å få midler til å betale skolepengene. «Du har penger på konto du», sa mamma, forteller Therese Pernille Eide (23), som studerer klesdesign i San Francisco. Da satt gledesropene løst. For sammen med Karoline Fosse (23) ble Therese plukket ut som «vinner» av 25.000 kroner fra Bergen Næringsråd Reisestipendium av Søren Falch's Fond.

Hendig håndbok

Så snart de hadde kommet inn på utenlandsstudiene sine, gikk både Karoline Fosse og Therese Pernille Eide nøye gjennom Legathåndboken.

— En av de første tingene jeg gjorde var å kjøpe boken, sier Therese. Den ble lest fra perm til perm.

Begge de to 23-åringene sendte søknader til i overkant av 20 ulike legater og fond, begge fikk napp to-tre steder slik at den totale støtten beløper seg til rundt 30.000 kroner. I høstens tildeling var det potten på 25.000 kroner fra Bergen næringsråd som vakte jubel og lettet litt på det økonomiske trykket.

I fjor hentet Karoline støtte fra «Pelsvarehandler Thorvald Olsens Legat Til utdannelse i utlandet av unge, dyktige bergenske håndverkere, fortrinnsvis i buntmakerfaget». Karoline Fosse har også hentet støtte fra legater som deler ut penger til «trengende kvinner» fra Bergen.

Designer og gullsmed

Karoline Fosse holder for tiden til i Italia, hvor hun tar videreutdannelse i gullsmedfaget ved Alchimia-skolen i Firenze. Totaltkostnadene for oppholdet beløper seg til om lag 160.000 kroner, men selv om Statens lånekasse for utdanning omsider godkjente studiet og ga lån og stipend, måtte Karoline også ty til privat banklån for å få endene til å møtes.

Med pengene fra Søren Falch's Fond kunne lånet innfris og verktøy til oppstart av egen bedrift kjøpes inn. For Karoline håper å starte sitt eget gullsmedverksted i Bergen etter endte studier. Nettopp det er toner som klinger godt i Bergen Næringsråds ører.

Innsats for Bergen

— Det ligger ingen forpliktelser om det i tildelingen, men det er klart at vi ønsker at de vi støtter skal komme tilbake og etablere virksomhet til beste for byen vår, sier Ivar Hannestad, som sitter i Bergen Næringsråds legatstyre, til Bergens Tidende.

— Men det aller viktigste er at søknadene er vel dokumenterte og gode og at søkerne kommer fra Bergen. Det som gjorde disse to ekstra interessante er at de utdanner seg i gamle yrker som har tradisjoner i Bergen, gullsmed og tekstil, men velger å reise til utlandet, for så ta med seg kompetansen hjem.

Kostbart

Therese Pernille Eide søkte seg til studier i klesdesign ved California College og Arts & Crafts i San Francisco. Det koster ikke så rent lite. - Bare skolepengene er på 23.000 dollar i året, i tillegg kommer levekostnadene i USAs kanskje dyreste by, forteller Therese. Selv fullt lån og stipend fra Lånekassen er ikke i nærheten av å dekke skolepengene. Kostnadsnivået er så høyt at hun må ta banklån på mellom 150.000 og 200.000 i året.

— Men jeg vil dette og da må jeg betale det det koster.

Da kommer klingende legatmynt fra Søren Falch's Fond godt med.


Gode tips når du søker

 • Bruk tid på søknaden. Ikke kopier en standardsøknad og send den til mange.
 • Skriv gjerne et personlig brev og legg sammen med søknadsskjemaet, der du forteller hvorfor du er en kvalifisert søker.
 • Legg ved alle nødvendige vedlegg. Husk å overholde søknadsfristen.
 • Legathåndboken gir en oversikt over 2300 stipender og legater. På nettet finner du informasjon på legathandboken.no, legatsiden.no og stipendieinfo.se/norge.

Her er det penger å hente

 • Norge-Amerika Foreningen deler hvert år ut stipend til utdanning og forskning i USA. Beløpene er fra 2000 til 20.000 dollar.
 • EU-programmene Sokrates og Leonardo deler ut en rekke stipender til studentutveksling og yrkesopplæring.
 • Rieberfondene deler ut penger til ulike samfunnsgavnlige prosjekter, i porsjoner fra 8000 til 100.000 kroner.
 • Eivind Eckbos legater deler årlig ut ca syv millioner kroner, blant annet til barn— og ungdomsutdannelse i inn- og utland.
 • Universitetet i Bergen har flere legater for «dyktige studenter». Stipendporsjonene er fra 5000 til 11.000 kroner.
 • «Som hjelp til videreutdannelse ved universitet eller høyskole i Norge, for studenter uteksaminert og hjemmehørende i Bergen. 5000 kroner». Paraplymaker Christian Eriksens legat.
 • «For ugifte kvinner fra Bergen til videre utdanning. Beløp på 2000 kroner til høyere utdanning på universitetsnivå kan tildeles så lenge utdannelsen varer». Frøken Andrea Schrams legat.

Kilde: Legathåndboken 2004.

For de få utvalgte

 • «Utdanningsstipend fortrinnsvis for forulykkedes sjøfolks barn hjemmehørende i Bergen eller omegn.» Skibsreder H. Westfal-Larsens fond
 • «Stipendiet kan beholdes så lenge vedkommende studerer ved skolen, og så lenge trang og verdighet er til stede.» Sofie Høigjelles legat
 • «Til norsk eller utenlandsk universitets- eller akademisk høyskoleutdanning for unge menn og kvinner, hvis fedre er - eller såfremt fedrene er døde - var norske kroppsarbeidere.» Bryggeriarbeider Johannes J. Gjesdal og hustrus legat
 • «Til vanskeligstilte eldre damer som er født i Bergen og fremdeles bor i Bergen og som har sett bedre dager.» John A. Monsen og hustru Ragna Monsens legat
 • «Til livrente for ugifte fruentimmer av borger- og embedsklassen av Bergen by, hvilke dog må ha fylt 40 år.» Jomfru Maria Elisabeth Weidemanns legat
 • «Til utdannelse i utlandet av unge, dyktige bergenske håndverkere, fortrinnsvis i buntmakerfaget.» Pelsvarehandler Thorvald Olsens Legat
 • «Til en avgangselev ved Stord vg skule for ett års studier ved Brigham Young University, Utah. Vedkommende må rette seg etter regler ved universitetet, bl.forbud mot tobakk og alkohol. Stipendet omfatter ett års studier. I tillegg blir opphold, reise og lommepenger dekket.» Johannes Økland-stipendet.

Kilde: Legathåndboken.

HENTER LEGATPENGER:Både Therese Pernille Eide (t.v.) og Karoline Fosse har vært heldige og få legatpenger med seg til studier i utlandet.<p/>FOTO: HELGE SUNDE