— Det høres helt håpløst ut. Jeg er helt skremt og angrer i dag på at vi kontaktet kommunen om tønnene, sier Zachariassen sint.

Tomten han kjøpte fra en privatperson, og papirarbeid, har kostet familien nærmere 350.000 kroner.

Under den grønne og frodige vegetasjonen i Nordre Drotningsvik lurer gamle miljøsynder. Under prøvegravingen på den 660 kvadratmeter store tomten i mars i år, dukket problemene opp.

— Vi grov for å se om det var stein eller jord i massene. Da fant vi fire rustne oljefat. Det gikk hull på det ene. Jeg holdt på å gå rett i bakken av lukten, forteller Odd Ivar Yndestad i Yndestad entreprenør AS.

Fikk stoppordre

Tomteeier Zachariassen meldte straks fra til Bergen kommune, som svarte med å sende en stoppordre. Han hadde ikke formelt søkt om tillatelse til å starte graving på tomten.

— Vi kan ikke gi igangsettingstillatelse før vi vet om det er forurensning i grunnen, sier byggesakssjef Anne Iren Fagerbakke i Bergen kommune.

Laksevåg kommune brukte området som avfallsdeponi for om lag 30 år siden. Tomten til Zachariassen ligger i utkanten av dette området.

Fylkesmannen har sendt varsel om pålegg til Bergen kommune. Saken har etter lang kommunal saksgang endt opp hos Vann- og avløpsetaten.

- Kasteball i kommunen

— Vi har ikke penger på budsjettet før tidligst i 2005, sier overingeniør Henry Normann Nilsen.

— Bergen kommune ønsker ikke å være noen miljøsinke, men vi har flere slike gamle fyllinger som skal utredes. Vi har ikke økonomi til å ta alle på en gang.

Rammetillatelse til bygging var gitt, og bare småting sto igjen før byggearbeidene kunne starte. Nå må familien Zachariassen vente flere år før de kan få realisert boligdrømmen.

— Jeg synes vi er blitt dårlig behandlet. Kunne vi bare fått et klart signal fra kommunen, men de skyver jo bare ansvaret fra seg. Vi har gått som en kasteball mellom ulike avdelinger, sukker Zachariassen oppgitt.

Anmeldte saken

Sammen med entreprenøren gikk han til politiet for å anmelde forurensningen.

— Vi har tatt prøver av innholdet. Det er tran. Problemet er at vi ikke kan verifisere hvem som har dumpet tønnene. Tønnene ligger på feil side av veien, ikke der bossfyllingen en gang var. Finner vi ikke ut hvem som har forurenset, kan tomteeieren få ansvar for å rydde opp, sier politioverbetjent Tore Salvesen ved Laksevåg lensmannskontor.

Politiet har kontaktet Statens forurensningstilsyn (SFT) som bekrefter at Zachariassen i verste fall kan få hele regningen for opprydningen.

— Dersom det ikke er kommunen som har forurenset, må tomteeieren selv ta kostnaden, sier overingeniør Bent Bolstad i SFT.

— Jeg kommer til å gå videre med dette for å finne ut om de som eide tomten før, visste noe om dette, sier Zachariassen, som ikke har tenkt å gi opp ennå.

ILLELUKTENDE MILJØSYND: - Det lukter død og fordervelse, sier Rune Zachariassen og griner på nesen over tønnene med gammel tran som har dukket opp på tomten hans i Nordre Drotningsvik. Entreprenør Odd Ivar Yndestad holder seg på avstand.<br/>Foto: ARNE NILSEN