Politiet i Bergen har nå sendt materialet til analyse. Håpet er prøvene kan føre etterforskerne et skritt nærmer en oppklaring av brannen den 12. september.

Politiet vil foreløpig ikke kommentere funnet. De holder alle muligheter åpne — også at brannen var påsatt.

Skal til Skivebakken

Det var kriminalteknikere fra Hordaland politidistrikt som rekvirerte Kripos' brannhund til Bergen. Schæferen er spesialtrent til å markere på en rekke brennbare væsker. En slik markering kan indikere at det er tilført brennbar væske der hvor hunden markerer.

Hunden brukes vanligvis ved mistanke om påsatte branner. Brannhunder er forholdsvis nytt i Norge, men har vært i bruk i Finland i flere år. Etter det BT kjenner til er det første gang politiet i Bergen benytter seg av slik bistand fra Kripos.

Nå skal den samme brannhunden snart til Bergen igjen. Politiet vil sjekke om den også finner spor av brennbar væske i brannruinene i Skivebakken.

Politiet har foreløpig ingen grunn til å se de to brannene i sammenheng. Foreløpig er den eneste fellesnevneren at begge er uoppklarte.

Så bevegelse før brannen

Lehmkuhlboden brant ned til grunnen om ettermiddagen den 12. september. Fordi den verneverdige bygningen fra 1700-tallet nærmest var impregnert med tranolje ble brannen svært voldsom og mange av naboene måtte evakuere.

Vitner fortalte at de hadde sett bevegelse rundt boden i tiden før brannen startet. I tillegg hadde den stått ulåst i mange år og mye tydet på at det hadde oppholdt seg folk der.

Bilder som var tatt inne i bygningen to måneder før brannen viste madrasser, klær og spritflasker.

Ildsjeler og frivillige gikk nattevakt i området for å hindre nye branner. Mange av dem var redd for at det var en brannstifter løs

— Det er veldig uvanlig at vi går nattevakt. Vi gjør det utelukkende fordi vi mistenker at en brannstifter er på ferde. Vi har gode varslingssystemer, men hvis vi kan gjøre noe for å hindre en brann på våre eiendommer, så gjør vi det, sa Per Øyvind Rise, leder for Bymuseet i Bergen.

Like etter brannen varslet Riksantikvaren at eieren av Lehmkuhlboden, Truls Soløy, ville bli anmeldt for dårlig sikring av det verneverdige bygget, men dette ble senere trukket tilbake. I intervju med Bergens Tidende sa også huseier at han trodde brannen var påsatt.