I fjor sommer kom en mann i 30-årene hjem på nattestid en helg, og fant samboeren naken i sengen med en annen mann.

Tiltalte ble veldig sint, og slo gjentatte ganger med knyttet neve mot hodet til mannen han fant i sengen sin.

Sykmeldt

Fornærmede fikk seks kutt i hodet, hevelse rundt øynene, og mulig ribbeinsbrist eller -brudd.

Som konsekvens av dette ble han sykemeldt i to uker. I dommen står det også at den skadede har psykiske ettervirkninger etter hendelsen.

I Bergen tingrett ble 39-åringen dømt til seks måneder fengsel, tre av dem betinget med en prøvetid på to år. Han anket dommen, og fikk til en viss grad sympati i Gulating lagmannsrett:

«Lagmannsretten har forståelse for at den situasjon som forelå før domfelte utøvde volden måtte oppleves som provoserende, overraskende og skuffende og at den medførte sterke følelsesmessige reaksjoner. Dette kan likevel ikke unnskylde voldsbruken, men lagmannsretten tar situasjonen med i sin totalvurdering av spørsmålet om straffereaksjon.»

Samfunnsstraff

I tillegg fremgår det av dommen at tiltalte har eneomsorg for sin sønn, som tidligere har vært utsatt for omsorgssvikt da han bodde hos sin rusavhengige mor. Sønnen har ingen andre steder å være dersom tiltalte havner i fengsel.

Straffen ble derfor i Gulating lagmannsrett endret til 150 timers samfunnsstraff, eller fem måneders fengsel. Tiltalte har vært straffet flere ganger tidligere, også for vold.