I et brev til byrådsleder Monica Mæland ber Leif Holst, daglig leder i Neumann Eiendom, om at saken kommer til politisk behandling.

– Vi er ganske fortvilet over at politikerne ikke klarer å beslutte noe, sier Holst til Bergens Tidende.

Noe bevegelse er det imidlertid. Denne uken skal byrådspartiene og Ap ha et felles arbeidsmøte om byggeplanene i Nøstegaten.

– Vi skal diskutere ulike løsninger for utbyggingen, blant annet dette innspillet om teaterlokalet, sier Anne Gine Hestetun (Ap), leder av komité for miljø— og byutvikling.

Plan A og B

Ifølge Holst har Neumann Eiendom jobbet i seks år med planene for Nøstegaten. Først lanserte Neumann en utbygging med et tårnhus som raget 40 meter til værs. I dette alternativ er Teatergarasjen bevart, pluss at det er lokaler for et nytt barne- og ungdomsteater.

Byrådet støttet løsningen, men tårnhuset møtte motbør i komiteen. Neumann lanserte så et alternativ med fire blokker – tre med bolig og en med næringslokaler – som alle holder seg under 27 meter. Det er gjeldende maks byggehøyde i sentrum. Til gjengjeld er Teatergarasjen da jevnet med jorden.

Etter møter med både kommunaldirektør og politikere kommer Holst med et innspill som gjør alternativ to mer spiselig:

– Beslutning først

I det nye næringsbygget i Nøstegaten 50 er det plass til et teaterlokale i underetasjen. Dette kan erstatte Teatergarasjen.

– Vi har snakket med Birkeland (Sven Åge Birkeland, kunstnerisk leder for BIT Teatergarasjen red.anm.) som mener lokalet kan brukes, sier Holst.

– Hva med økonomien i denne løsningen? BIT har en gunstig leieavtale i Teatergarasjen.

– Leie er en ting, et annet spørsmål er hvem som skal koste inventar og innredning. Slike spørsmål har vi ikke tatt stilling til. Først må vi få en beslutning, sier Holst.