— En ser tydelig at her har en ørn vært på ferde. Den har merke etter en klo midt på ryggen og en gjennom øyet på fisken, forteller Reidar Øren til avisa Firda. En begynner jo å lure når en finner en så stor fisk i veikanten. Fisken fant han langs riksvei 5 ved Sæterli i Flora.

Øren tipper ørnen har fanget ørreten i Svarthumlevatnet og at den ble skikkelig irritert over å miste storfangsten. Han har flere ganger observert kongeørn i området.

At den fisker så stor fisk, sier litt om hvilken styrke denne rovfuglen har, mener Øren.

(Illustrasjon: seafood.no)