• Mareano startet i 2005, og er myndighetenes redskap for å skaffe ny kunnskap om biologien på havgrunnen.
  • Kartleggingsprogrammet skal undersøke minst 162.000 kvadratkilometer havbunn, og har til nå rukket over ca. 50.000 km².