I postboksen sniffet nemlig politihunden seg frem til en pose med narkotiske tabletter.

Ifølge Sogn Avis var postboksen registrert på et fiktivt navn, og ble benyttet som endestasjon for diverse narkotisk postgang.

40-åringen med den ulovlige postboksen ble avslørt i fjor vår. Nå er han i Indre Sogn tingrett dømt til 120 dager i fengsel for denne geskjeften, samt oppbevaring av våpen, tyveri, vold og innbrudd.

Det er ikke første gang mannen er i verken politiets eller medienes søkelys.

Han er nemlig utdannet sosionom, og det skapte stor oppmerksomhet da sorenskrivar Steinar Velle kritiserte inntaket av studenter til sosionomstudiet. Da tiltalte slapp gjennom nåløyet ved Høgskolen i i Sogn og Fjordane, var han dømt for grov vold.