Skeie viser BT egenmeldingen fra selgeren som lå ved prospektet.

— Ifølge denne er alt i god stand her. Ingenting er middels en gang. Vi la stor vekt på den da vi kjøpte.

Han viser oss også tilstandsrapporten. Begge rapportene inneholder til dels grove feilopplysninger.

Likevel er skarve 50.000 kroner alt selger og forsikringsselskapet Gerling Norge AS har tilbudt dem 14 måneder etter første reklamasjon.

Vinduer «Må ikke åpnes»

I midten av november 2000 flyttet Bodil og Norman Skeie og deres tre barn inn i det nye huset på Hjellestad. Det gikk ikke mange timene før de begynte å ane uråd.

Først oppdaget de at gulvet er så skjevt at flere dører ikke kan lukkes igjen. Andre dører vil ikke stå åpne uten å være festet med tau i veggen. En bakdør sitter så hardt i at Skeie må bruke rå muskelkraft for å få den opp. Dessuten heller badegulvet i feil retning, altså bort fra sluket, slik at familien må tørke opp vann for hånd etter dusjing. To vindu var til og med merket «Må ikke åpnes» da Skeie flyttet inn. Flere vinduskarmer har både sopp og råte, men ble likevel malt over like før salget.

Insekter på gulvet

Dette kommer som en ubehagelig overraskelse. Spesielt siden det i selgers egenmelding står at det ikke er problemer med dører og deres lukkeanordninger. Heller ikke tilstandsrapporten har fått med seg det. Selger har også krysset av på «Nei» om det er feil helning på gulvet på våtrom og om det er eller har vært problemer med vinduer.

Men det stoppet ikke der. Det tok ikke mange dagene før familien Skeie oppdaget at det også kravlet smådyr rundt på gulvet i 1. etasje. Slik er det fortsatt.

Dette står i skrikende kontrast til selgers egenmelding. Ifølge den har det ikke vært noen problem med insekter.

Etter større regnskyll legger det seg en stor dam i oppkjørselen og stien som går over plenen. Så mye vann blir det at familien må gå en annen vei for å komme frem til inngangsdøren. Likevel står det at «adkomsten til boligen sommer/vinter er god» - uten forbehold i kommentarfeltet.

Elendig drenering

Men det verste - og klart dyreste - er hagen. Selv etter lengre tids tørke er det umulig å bruke hagen uten å bli våt. Deler av hagen er rene myren, selv når det ikke regner. Dreneringen er rett og slett elendig.

Skeies takstmann, Gunnar Westrheim, slår fast at for å utbedre forholdene «må hele hagen graves opp, og det må tilkjøres drenerende masser.»

Selgers egenerklæring? Ifølge den er dreneringen «god»ý

Dersom Skeie ønsker en fin hage som barna kan bruke, så må han begynne å spare. Takstmannen anslår kostnaden til 650.000 til 750.000 kroner.

Men det stopper heller ikke der. Ifølge selgers opplysninger er ventilasjonen god, og ifølge takst og tilstandsrapporten er det «Luftespalter i vinduer». Dette er feil. Skeies takstmann mener det bør lages 17 nye lufteluker for å forbedre ventilasjonen.

I taksten står det også «Avløp: offentlig». Avløpssystemet er imidlertid privat. Dette fikk de vite først like før kontrakt skulle signeres.

Isopor i gulv må fjernes

I taksten står det at «Gulv isolert med siporex under støp». Det fant imidlertid Skeies takstmann intet spor av. Derimot fant han at tregulvene i underetasjen er isolert med isopor. Dette stod det ingenting om. Isopor sammen med treverk er i dag ikke lovlig. På grunn av fukt og sopp må den fjernes, har takstmannen konkludert.

Da Skeies takstmann brøt opp deler av gulvet, fant han også fukt og muggsopp.

Selger opplyste heller ikke om at det pågikk en rettslig tvist om båtfestet. Dette fikk Skeie vite av mekler like før han skulle signere kontrakten.

Westrheim konkluderer med følgende etter å ha gått grundig gjennom huset: «I forhold til egenerklæring til tidligere eier er det holdt tilbake vesentlige opplysninger for ny eier. Etter 30 år i huset burde eier visst om nevnte momenter.»

Westrheim anslår kostnadene for utbedring av gulvene i 1. etasje, vinduer, dører, ventilasjon samt heving av veien inn til huset til ca. 200.000 kroner. Verdiforringelse som følge av sig i grunnen og skjevheter i huset anslår han til 170.000 kroner. Legger man til anslaget for hagen passerer man en million.

— Hadde vi visst om dette så hadde vi selvsagt aldri kjøpt dette huset, sier Norman Skeie.

DEPRIMERT: – Jeg må innrømme at jeg ble litt deprimert i sommer. Forsikringsselskapet som trenerte og trenerte… Du blir jo litt usikker på hva du har rett til, sier Bodil Skeie, her sammen med Norman og sønnene Johannes (1) og Kristian (3).
Foto: Marte Rognerud