— Jeg vet ikke hvem som kan ha plassert den der, påsto han troskyldig i retten, samtidig som han vagt antydet at to torpedoer fra Oslo kunne stå bak. Men angivelige trusler om vold hindret ham i å si noe mer.

Bergen byrett falt ikke for den uskyldsrene forklaringen som ble servert. I rettens dom blir hans forklaring plukket fra hverandre og karakterisert som lite troverdig og avledende. 30-åringen ble i tillegg dømt for grovt heleri, blant annet for en pistol som ble stjålet fra KNM «Tordenskjold» på Haakonsvern i 1994.

Den knusende dommen lyder på fengsel i tre og et halvt år, samt inndraging av en rekke gjenstander «For retten framstår det mer som at tiltalte er en person som er med på å utnytte frykt i det kriminelle miljøet, enn at han selv er utsatt for trusler og press,» skriver byretten i den knusende dommen.

Den domfelte har i lang tid menget seg med kjente torpedoer i Bergen.

30-åringen er tidligere domfelt en rekke ganger. I mars ble han dømt i Gulating lagmannsrett for å ha vært i besittelse av 1,5 kilo hasj. Han er også domfelt for å ha vært med på det profesjonelle postranet på Bønes postkontor i 1994.

Arkivfoto