Undersøkelsen som er foretatt, viser imidlertid at opplysningen om at en person med lommelykt skulle ha blitt skutt, er feil.

Arbeidsgruppen som forsvarssjefen satte ned etter lekkasjene av graderte materiale, er ferdig med den første delen av arbeidet, opplyser Forsvaret onsdag kveld. Arbeidet har bestått av å kartlegge de delene av WikiLeaks-offentliggjøringene hvor norske styrker er omtalt.

Forsvaret mener å ha funnet alt som berører norske styrker og konkluderer med at det er samsvar mellom det som er funnet og det som er formidlet offentlig og til militær og politisk ledelse.

Lederen av arbeidsgruppen, oberstløytnant Morten Mo, sier i en pressemelding at arbeidsgruppen har funnet en del feil i det materialet som er offentliggjort av WikiLeaks.

– Et eksempel på feil vi har funnet, er hendelsen som er omtalt som mannen med lommelykt som skulle ha blitt drept av norske styrker. Ut fra de undersøkelser vi nå har gjort, kan vi slå fast at dette er feil, sier Mo.

– Arbeidet som gjenstår, er å vurdere mulige skadevirkninger av det som nå ligger ute. Resultatet av dette arbeidet kommer vi ikke til å offentliggjøre av hensyn til sikkerheten for norske soldater, sier oberstløytnant Mo.