På bakgrunn av et anonymt brev fra en ansatt ved avdelingen, åpnet Fylkesmannen i Hordaland tilsyn med Avdeling for rusmedisin (AFR) i november i fjor.

En av påstandene fra den anonyme tipseren var at pasienter skulle ha blitt overtalt til å ta imot behandlingstilbudet som finnes lokalt, selv om de har rett til å velge behandlingssted, og selv om de måtte vente lenger enn de skal. Tipseren var alvorlig bekymret for pasientenes liv og helse.

Nå har fylkesmannen konkludert med at det ikke er grunn til å reagere.

Forsikret av direktøren

I et brev skriver fylkeslege Helga Arianson at avdelingsdirektøren ved AFR har gitt en uttalelse, og også sendt retningslinjene for oppfølging av rusmiddelavhengige.

«Klinikkdirektør ved AFR har i sitt svar forsikret oss om at pasientenes rettigheter blir sikret på en faglig forsvarlig måte og at gjeldende retningslinjer blir fulgt. Fylkesmannen regner derfor med at dette er riktig.» heter det i brevet.

De finner ikke grunn til å undersøke saken nærmere.

— Lettet

BT omtalte saken i fjor høst. Avdelingsdirektør Ola Jøsendal ved AFR sa da at han så svært alvorlig på den anonyme klagen.

- Dette er en alvorlig og dyp krenkelse av det vi gjør. Det er absolutt ikke noen indikasjoner på at vår praksis setter folks livs og helse i fare, sa han da.

Han innrømte at pasientene blir tatt inn til en ekstra samtale dersom de ønsker et behandlingstilbud utenfor hjemkommunen, men mente det var faglig begrunnet.

— Med en gang vi sender noen ut av helseforetaket varer oppholdet lenger, og det gir ikke en dokumentert større helsegevinst, sa han.

I en e-post til BT i dag skriver Jøsendal at:

— Vi er selvsagt svært lettet over at Fylkeslegen ikke finner våre rutiner uforsvarlige, og at Fylkeslegen heller ikke ser noen grunn til å gjennomføre en revisjon.