Før helgen ble det tatt prøver både fra kvinnens arbeidsplass ved Psykiatrisk klinikk på Haukeland og fra hennes hjem.

Negative prøver

Ingen av prøvene, som er analysert ved et laboratorium i Stavanger, viser spor av legionellabakterier.

Det har ikke dukket opp flere sykdomstilfeller etter at legionella-alarmen gikk for en drøy uke siden. Det betyr etter all sannsynlighet at man står overfor et enkeltstående tilfelle og ikke noe utbrudd med en konkret kilde.

— Flere prøver vil ikke bli tatt. Vi slår oss til ro med at smittekilden er ukjent, sier overlege Finn Markussen ved Helsevernetatens avdeling for samfunnsmedisin i Bergen kommune.

Ved de omkring 25 sporadiske tilfellene av legionella som registreres hvert år i Norge, er det ikke uvanlig at smittekilden forblir ukjent.

Blir bedre

Kvinnen som er diagnostisert med legionella ligger fortsatt på Haukeland. Tilstanden hennes er bedre. Den betegnes nå som lettere og stabil, men hun må trolig bli på sykehus en stund til.

Det har vært to store utbrudd av legionella i Norge de siste årene, ett i Stavanger i 2001 og ett i Østfold i 2005. Smitten i disse tilfellene viste seg å stamme fra kjøletårn som ikke var skikkelig sikret. Nesten to hundre mennesker ble syke.

FAKSIMILE av sak i BT 21. februar.

JOBBET HER: Kvinnen i 60-årene som ble syk av legionella jobbet på Haukeland, og det ble tatt prøver fra arbeidsplassen.
Odd Mehus