— Vi håpet å finne beholdere i de kjølkassene som var tilgjengelige, men var samtidig forberedt på at dette kunne bli utfallet, sier prosjektleder i Kystverket, Hans Petter Mortensholm.

Ubåten U-864 kan ha over 1800 kvikksølvbeholdere om bord med til sammen over 60 tonn kvikksølv. Kvikksølvbeholderne ble oppbevart i kjølen på ubåten.

- Ikke total fiasko

Fredag ettermiddag la DOF Subseas konstruksjonsskip MV «Geosund» til kai i Bergen. I over en uke har dette vært Kystverkets operasjonssentral et par nautiske mil vest for Fedje.

Toktet som nå ble avsluttet var det siste av tre som Kystverket har gjennomført i løpet av de siste tolv månedene. Oppdraget var å utrede omfanget av enten å dekke til vraket og havbunnen rundt, eller å heve lasten og dekke til resten.

Målet til det siste toktet var å ta seg inn i kjølen for å undersøke tilstanden til kvikksølvbeholderne. 

— Selv om vi ikke fant beholderne, har vi fått innhentet mye ny informasjon. Så jeg vil ikke si at det har vært en total fiasko, sier Mortensholm.

FANT IKKE KVIKKSØLV: Illustrasjonen viser U-864 på havbunnen utenfor Fedje. I januar i fjor oppdaget Kystverket en del av kjølen som er synlig over havbunnen. Nå har de boret seg inn i kjølkassene der, uten å finne beholderne IlLUSTRASJON: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Kjølen var i god stand— Det siste vi gjorde var å ta oss inn i to kjølkasser som var tilgjengelig for oss. I den første fant vi ballast og i den andre var det helt tomt.

Fra før har Kystverket kartlagt at omtrent 60 prosent av kjølen inneholdt kvikksølv, mens resten inneholdt vanlig ballast. Problemet er at ingen vet hvor i kjølen det er kvikksølv og hvor det er ballast.

Det meste av kjølen ligger en til fire meter under havbunnen, og for å unngå at forurensede sedimenter fra bunnen skal virvles opp har Kystverket konsentrert seg av en liten del av kjølen som ligger lett tilgjengelig.

— Det som er positivt, er at kjølen ser ut til å være i bedre stand enn tidligere fryktet. Vi var også redd for at kjølkassene skulle være full av sedimenter, men det var de ikke. Dette kan bety at beholderne har blitt bedre konservert enn man kunne fryktet, sier Mortensholm.

Prislapp: 17 millioner

Tidligere i uken fant Kystverket seks tomme kvikksølvbeholdere. Ved tidligere tokt har to andre beholdere blitt funnet. Kystverket har tidligere estimert at så mye som 20 tonn kvikksølv allerede kan ha lekket ut i sjøbunnen.

Siden vraket ble funnet i 2003, har Kystverkets kostnader med utredninger blitt estimert til 120 millioner kroner.

— Siste ukes tur med MV «Geosund» har totalt kostet rundt 17 millioner kroner, inkludert planlegging, sier prosjektleder Mortensholm.

Selv har han jobbet med U-864 nesten full tid de siste årene.

Her er en av de tomme kvikksølvbeholderne som ble funnet på havbunnen nær Fedje-ubåten.
KYSTVERKET

Vil ikke anbefale ennåGrunnen til at kostnadene har blitt så høye, er at utredningsjobben har blitt gjort flere ganger. Allerede i 2006 anbefalte Kystverket å dekke til vraket, men politisk sett har dette vært en upopulær konklusjon, og dermed ble Kystverket bedt om å utrede muligheten for å heve lasten og full tildekking på nytt.

— Er det sannsynlig at Kystverket vil anbefale noe annet enn tildekking nå som dere ikke fant beholderne?

— Det er for tidlig for oss å konkludere om noen anbefaling. Vår jobb nå blir å vurdere de to alternativene på en objektiv måte, sier Mortensholm.

- Tildekking virker

Både risiko for spredning, kostnad og tidsbruk vil inngå i utredningen. I 2011 estimerte Kystverket at kostnaden ved tildekking ville være i størrelsesorden 600 millioner kroner, og heving av last 1 milliard kroner.

— Utfordringen med heving er ikke bare selve hevingen, men også deponeringen av kvikksølvet. Det finnes ikke i dag noen anlegg i Norge som kan ta i mot så mye kvikksølv på en gang, sier Mortensholm.

Planen Kystverket jobber ut i fra er at ved en eventuell heving av last, må denne deponeres i et anlegg på kontinentet.

— Men det som er viktig for oss å understreke, er at tildekking virker. Teoretisk sett vil en tildekking være trygt i 3000 år. Og dette kan forlenges. Hadde vi hatt mistanke om at dette ikke virker, ville vi ikke anbefalt det forrige gang, sier prosjektlederen i Kystverket.