Avinor har gjennom undersøkelser foretatt de siste ukene funnet spor av det helseskadelige stoffet PFOS i den private drikkevannskilden Steinfjelltjern.

Kan gi leverskader

— Vi har varslet alle naboene til drikkevannskilden om forurensningen og bedt dem om å drikke kjøpevann, sier Arve Bang, overlege i etat for helsetjenester.

Bang sier stoffet stammer fra brannskum og er lite kjent i Norge.

— Vi har måttet rådspørre oss hos Folkehelseinstituttet. Vi vet at stoffet er giftig, og det er gjort forsøk på dette blant annet i Canada. Inntak av svært høye konsentrasjoner kan gi leverskader. Men snakker vi om konsentrasjoner 500 ganger over dem som er funnet i tjernet, sier Bang.

Ikke farlig

Målingene Avinor har gjort viser konsentrasjoner som ligger på ca. en tredel av de grenseverdiene man har satt som akseptable i Tyskland og England.

— Vi snakker om konsentrasjoner som ligger langt under disse grensene og de oppfattes overhodet ikke som farlige, sier Bang.

Likevel har etat for helsetjenester gått ut med drikkevannsråd.

— Det er snakk om å være føre var, sier Bang.

Forurensningen kommer fra et øvelsesfelt som ligger ca. 150 sør for tjernet. Har har det vært drevet brannvernøvelser i flere tiår. Det kan bety at beboerne har drukket vann forurenset av giftige kjemikalier i flere tiår.

— Vi vet ikke sikkert hvordan forurensingsnivåene har vært i tidligere år, sier Bang.

— Er det aktuelt å ta leverprøver av beboerne?

— Det anser vi ikke som nødvendig, sier Bang.

- Jobber intenst

— Vi jobber intenst med denne saken nå. Vi tar prøver og vurderer alternative vannkilder, sier lufthavnsjef Adelheid Nes.

- Kan beboerne bli sittende med regningen for å legge om til ny vannforsyning?

— De vil i hvert fall ikke få hele regningen. Flesland har mulighet til å bidra med en vannledning, mendet er for tidlig å si hvilken løsning som blir valgt.