I en måling som ble tatt 17. januar ble det funnet to giardia-parasitter pr. 10 liter vann i Hovlandsvatnet.

— Dette er langt lavere konsentrasjon enn det som ble funnet i Svartediket i Bergen i høst, men vi har valgt å være føre var i denne situasjonen, forteller ordfører Terje Søviknes.

Det betyr at kommunen har koblet Hovlandsvatnet av vannledningsnettet. I tillegg er en husstand som henter vannet sitt fra Hovlandsvatnet, varslet og pålagt kokepåbud.

— Sammen med Mattilsynet og andre fagfolk vil vi nå vurdere om det er mulig å finne en smittekilde. Reservevannkilden er ikke blitt benyttet i den siste tiden, og ingen er meldt syke i Os, understreker Søviknes.

Det er i målingen 17.januar ikke funnet giardia i de to hovedvannkildene som ordinært er i bruk i Os kommune, Krokvatnet og Søvikvatnet.

I en prøve 24. november ble det funnet en Giardia-parasitt pr. 10 liter vann i Krokvatnet.

SYNDEREN: Bildet viser parasitten giardia lamblia. Nå har den dukket opp i Os også.