84 år gamle Solveig Aas har lenge vært plaget med at folk slenger inn bossposer mellom et busskur og hekken hennes i Nipedalen i Laksevåg bydel.

Forleden sjekket hun innholdet i en av posene. Innimellom bleier og middagsrester fant pensjonisten flere dokumenter som inneholder navn på personer, hvilke sykdommer de lider av og hvilken pleie de har behov for.

Listene stammer åpenbart fra et sykehjem og er trolig en arbeidsliste for ansatte ved institusjonen.

— Kritikkverdig

Av dokumentene fremgår det for eksempel at:

  • Person X lider av depresjon og Alzheimer. Dusjes hver torsdag, mens datteren vasker hår i begynnelsen av uken.
  • Person Y er schizofren-paranoid.
  • Person Z trenger hjelp til stell nedentil i seng. Listene som Solveig Aas fant ved hjemmet i Nipedalen, inneholder navn på 16 eldre personer som trenger forskjellig grad av pleie. Hun synes det er ille og kritikkverdig at konfidensielle helseopplysninger havner på avveie, i dette tilfelle i bossposer som blir slengt rundt i et område med mye ferdsel.

— Det er nok en person som jobber i helsevesenet som har tatt med seg dokumentene hjem og vært uforsiktig med dem. Men dette er jo uansett papirer som skal tilintetgjøres, sier Solveig Aas.

Hun er vant til å få boss slengt inn i hekken utenfor boligen sin, men det er første gang hun gjør et funn som dette.

- Skal makuleres

BT har sporet ett av dokumentene i bossposen til det kommunale sykehjemmet Lyngbøtunet.

Styrer Ingrid Solberg liker dårlig å høre at taushetsbelagte opplysninger fra sykehjemmet havnet i en hage i Nipedalen.

— Dette høres ut som arbeidslister for personalet. Rutinene våre er at alle slike papirer skal makuleres på sykehjemmet. Ingenting skal tas med ut, sier hun.

- Virker makuleringsmaskinen deres?

— Ja, det er en forholdsvis ny maskin, som fungerer godt.

- Har du tidligere opplevd at pasientopplysninger fra Lyngbøtunet er kommet på avveie?

— Nei, jeg har vært styrer her i halvannet år og ikke opplevd slikt før. Vi vil ta opp denne episoden og skjerpe inn rutinene. Det er fryktelig uheldig at slikt skjer, sier Solberg til Bergens Tidende.

FORTROLIG: Av dokumentene fremgår det for eksempel at Person X lider av depresjon og Alzheimer. Dusjes hver torsdag, mens datteren vasker hår i begynnelsen av uken. Person Y er schizofren-paranoid. Person Z trenger hjelp til stell nedentil i seng.
FAKSIMILE