Statens havarikommisjon har kommet med rapport fra den dramatiske togbrannen på Hallingskeid for ett år siden. Og finner flere svakheter.

Utløste nødbremsen

Dramaet, som til alt hell endte uten personskader, startet i 10-tiden torsdag den 16. juni i fjor.

Da kjørte ekspresstog 62 inn i et brennende overbygg ved Hallingskeid stasjon. Togføreren utløste nødbremsen — og klarte å stoppe noen titalls meter før flammene.

Men det var likevel for seint. Ikke lenge etter var toget antent.

Resultatet: 257 passasjerer måtte evakueres - og hele toget ble slukt av flammene.

IKKE GODT NOK: «Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap må ta større koordinerende ansvar for å sikre at brannsikkerhet og beredskap på utilgjengelige steder på jernbanen fyller forventningene», mener Statens havarikommisjon for transport. Kritikken fremkommer etter tog- og snøoverbyggbrannen på Bergensbanen ved Hallingskeid 16. juni i fjor. AKRIVFOTO: MARTE RØRLIEN

Kort tid etter ulykken ble det konstatert at verdier for anslagsvis en kvart milliard kroner hadde gått tapt.I tillegg til toget, ble også mye av infrastrukturen på stedet ødelagt i brannen, fastslår Statens havarikommisjon for transport.

— Utløst av sveising

Mandag offentliggjorde kommisjonen sin rapport etter ulykken. Der sier de at den trolige årsaken var «varme arbeider». Som bt.no tidligere har skrevet, pågikk det sveising i overbygget som toget kjørte inn i.

Gnister fra sveisearbeid var også kommisjonens foreløpige forklaring tre uker etter brannen.

Sveisearbeiderne som jobbet på stedet forlot snøoverbygget en liten stund før morgentoget. Da arbeiderne forlot Hallingskeid, så de ingen røykutvikling, ifølge entreprenøren, Norsk Jernbanedrift AS.

Som BT tidligere har skrevet, gikk morgenen med sveisearbeider slik:

05.00: Sveisingen startet. Oppdraget var å skjøte i koblingene mellom skinnene, slik at togene skulle få jevnest mulig skinnegang.

Ca. 07.45: Sveisingen var ferdig, ifølge Norsk Jernbanedrift.

09.16: Godstog 5502 passerte. Toget ble senere sjekket ved ankomst Alnabru i Oslo, uten at det ble funnet feil.

Ca. 09.30: Sveiserne var ferdig med rydding, og reiste fra Hallingskeid i en skinnetraktor.

10.06: Østgående morgentog kjørte inn i overbygget. Lokføreren så brannen omtrent samtidig som toget mistet strømmen. Han trykket inn nødbremsen, og klarte å stanse toget noen meter før flammene.

Ikke klar årsak

I en oppsummering skriver kommisjonen likevel at de ikke har funnet «en entydig og direkte påviselig brannårsak».

Men både det elektriske anlegget og eventuelle glødende partikler fra tog har vært med i kommisjonens vurdering, som altså konkluderer med at det trolig var sveiearbeidene som utløste brannen.

- Ser svakheter

Det tok rundt seks timer å få brannbil og slokkevann fra Voss til Hallingskeid stasjon, som er uten veiforbindelse.

Et helikopter med såkalt brannbøtte startet slokking cirka klokken halv ett, ifølge kommisjonens rapport, etter å ha blitt cirka en time forsinket på gruinn av feil med utstyret.

Bare måneder før Hallingskeid-brannen hadde både NSB og Jernbaneverket fått sterk kritikk i tilsyn for ikke å ha kontroll på beredskapen.

Statens havarikommisjon for transport skriver nå i sin rapport at de ser svakheter i Jernbaneverkets prosedyrer for varme arbeider «vedrørende krav til risikovurderinger og etterkontroll».

Kommisjonen har fremmet to såkalte sikkerhetstilrådinger:

  • Statens havarikommisjon for transport tilrår at Jernbaneverket må vurdere praktisk og økonomisk mulige tiltak for å oppgradere brannsikringen av eksisterende snøoverbygg.
  • Statens havarikommisjon for transport tilrår at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap må ta større koordinerende ansvar for å sikre at brannsikkerhet og beredskap på utilgjengelige steder på jernbanen fyller forventningene.