Det er konklusjonen til Arbeidstilsynet.

Tilsynet var på inspeksjon hos to innleide selskap på anlegget i forrige måned. Der fant de flere brudd på arbeidsmiljøloven.

  • Arbeiderne jobbet 10 timer dagen, hvilket gir 50 timer i uken. Enkelte ansatte jobbet seks dager, og opp mot 60 timer i uken. Begge deler er i strid med loven.
  • Arbeiderne har ikke fått tillegg for overtid. Etter loven har de krav på minst 40 prosent overtidstillegg.
  • Det ene av de innleide selskapene, Cegelec GmbH, leide inn arbeidstakere fra selskapet Industry Montage. Dette foretaket er ikke registret som bemanningsforetak, og oppfyller dermed ikke Arbeidstilsynets krav om meldeplikt.
  • I tillegg er innkvarteringen på Montana Vandrerhjem utilstrekkelig, ifølge Arbeidstilsynet.— Grov sosial dumping I begynnelsen av oktober gikk fagforeningen El- og IT-forbundet ut og sa at det foregikk sosial dumping på BIRs byggeplass i Rådalen. BIRs egne undersøkelser avviste dette.

Forbundet kaller Arbeidstilsynets rapporter som nå ligger på bordet for knusende. Ifølge forbundet skal arbeiderne har fått en lønn som er det halve av minstetariffene for arbeidet de utførte.

— Vi konstaterer at der foregår grov sosial dumping på anlegget, sier Jan Henrik Larsen, som er forbundssekretær i El- og IT-forbundet.

Han reagerer også sterkt på at Industry Montage faktisk ikke har hatt lov til å drive med utleie av personell, slik de har gjort i Rådalen.

— Bruddene er meget alvorlige, og spesielt alvorlig er det at de ikke blir fulgt opp av en oppdragsgiver som attpåtil er offentlig eiet, sier Larsen.

Kan bli stanset Arbeidstilsynet har ikke vurdert om arbeiderne har vært utsatt for sosial dumping av lønn. Men tilsynet har nå sendt pålegg til de to selskapene som BIR har leiet inn.

Det ene av dem, Industry Montage, har fått frist til 27. november i å rydde opp i arbeidstid, overtidsbetaling og innkvartering.

Det andre, Cegelec GmbH, har fått frist til førstkommende mandag med å rette opp i forholdene.

«Hvis Arbeidstilsynet ikke har mottatt skriftlig tilbakemelding om at pålegget er oppfylt innen fastsatt frist, kan Arbeidstilsynet helt eller delvis stanse virksomhetens aktiviteter», skriver tilsynsleder Kåre Askvik i et brev til Cegelec.

BIR: Ikke vårt ansvar Steinar Nævdal, som er administrerende direktør i BIR, sa i forrige måned at det var ingen ting som tydet på at man her var oppe i en situasjon med sosial dumping.

— Siden vi har hatt en sak som går på sosial dumping, oppfordret vi Arbeidstilsynet til å gjøre tilsyn på selskapene for å avdekke eventuelle forhold, sier Nævdal.

— Hva tenker du om at selskapene dere har hyret ikke oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven?

— Selskapene har fått en frist på seg for å etterleve forholdene som er påpekt, og de må få den tiden. Jeg kjenner ikke noe mer til hvordan de etterlever kravene, sier Harald Nævdal.

— Det er disse selskapene som er arbeidsgiver. Vi har verken tilsynsrett eller myndighet knyttet til et tilsyn, sier Nævdal.

— Det vi er opptatt av er at det ikke foregår sosial dumping på anlegget, og derfor har vi i BIR spurt tilsynet om å finne ut om der er kritikkverdige forhold.

- BIR har ansvaret Jan Erik Larsen i El- og IT-forbundet er ikke imponert. De mener BIR har plikt til å se til at selskapene de leier inn er skikkelige.

— I henhold til arbeidsmiljøloven er det hovedoppdragsgiver som har ansvaret nedover til sine underleverandører, og deres underleverandører, sier Larsen.

— Det betyr at BIR har ansvaret for å følge opp helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelsene på arbeid som foregår på deres område. Og da snakker vi nettopp om forhold som arbeidstid, lønn og innkvartering, sier han.

Både Industry Montage og Cegelec GmbH er såkalt norskregistrerte utenlandske foretak. Kontaktpersonene for de to selskapene svarte ikke på BTs henvendelser fredag kveld.

BYGGER NYTT: BIR er et interkommunalt renovasjonsselskap som blant annet eier og driver dette forbrenningsanlegget i Rådalen. Selskapet er oppdragsgiver for byggingen av et nytt forbrenningsanlegg, hvor flere av underleverandørene nå har fått pålegg fra Arbeidstilsynet. Arkivfoto: Eirik Brekke