Riggen «Island Innovator» på Hanøytangen som tok inn vann og krenget natt til fredag, er foreløpig ikke godkjent for å operere på norsk sokkel.

Petroleumstilsynet gjennomførte tre tilsyn på riggen i mars, mens riggen lå på Hanøytangen.

To av de tre tilsynene endte med funn av flere avvik.

Petroleumstilsynets undersøkelser er knyttet til søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen, en godkjenning Odfjell Drilling må ha for å operere riggen på norsk sokkel, skriver Petroleumstilsynet.

Totalt ni avvik

Under det første tilsynet 5. mars ble beredskapen gjennomgått, og fire avvik ble funnet.

Avvikene var knyttet til sikring av boligkvarter, kommunikasjon ved flåteevakuering, redningsvester og såkalt «mann over bord-båt».

En uke senere, 12.-14. mars, gjennomførte Petroleumstilsynet et nytt tilsyn — denne gangen knyttet til logitistikk. Også her ble det funnet avvik, totalt fem, blant annet knyttet til offshorekraner, lagerområde for drivstoff og vedlikehold av stålvaiere.

Nok et tilsyn ble gjennomført 20. mars, denne gangen med bore- og brønnutstyret. Her fant ikke Petroleumstilsynet avvik.

- Vanlig med avvik

Pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet understreker at det ikke er noen åpenbar sammenheng mellom avvikene og hendelsen ved Hanøytangen fredag morgen.

— Tilsynene er gjort som en del av saksbehandingen av søknaden om samsvarsuttalelse (SUT). Ved slike tilsyn er det helt vanlig at vi finner avvik. Vi leter jo også der vi tror vi skal finne noe. Men det er ingen dramatikk i dette, så lenge innretningen ikke driver petroleumsvirksomhet. Den dagen de får en SUT, skal innretningen og organisasjonen som skal drive den tilfredsstillle kravene i regelverket, sier Midttun.

Han understreker at avvikene må rettes opp før det blir gitt tillatelse til å drive på norsk sokkel.

— Et avvik er et avvik, men det er forskjell på avvik på en innretning som ikke er i drift og en som er i drift på sokkelen. Om man fant en slik liste med avvik på en innretning som var i drift, ville det vært en helt annen og langt alvorligere sak, sier Midttun.

Odfjell: - Tar avvik på alvor

Gisle Johanson, kommunikasjonsdirektør i Odfjell Drilling, sier at de tar Petroleumstilsynets avvik på alvor.

— Det hender ofte at man finner forhold som må endres i forkant av at riggen blir godkjent for bruk på norsk sokkel. Avvik som dette lukker vi fortløpende, og rapporterer tilbake til Petroleumstilsynet, sier Johanson.

Han understreker at det ikke er en sammenheng mellom de rapporterte avvikene og at «Island Innovator» begynte å ta inn vann fredag.

Johansen opplyser at det ennå arbeides med å sikre riggen sent fredag kveld.

— Vi har fått lagt ut en magnetmatte som tetter lekkasjestedet. I tillegg foregår det en kontrollert tømming av de rommene som ble fylt med vann, sier han.

I løpet av helgen vil Odfjell Drilling også sjekke alt utstyr som er blitt utsatt for vannlekkasjen.