1. april i år måtte Kirkens Bymisjon (KBM) i Bergen stenge byens eneste overnattingstilbud for fattige tilreisende.

Pengepungen var tom, etter at overnattingen fikk 400.000 kroner mindre i år enn i fjor fra statens «Tiggerpakke», en statlig pott på 10,3 millioner.

— Faglig sett er det viktig å kunne tilby overnatting hele året, sa prosjektleder Sebastian Schwalbach i bymisjonen til BT den 12. mars i år, da nyheten om stengingen ble kjent.

Spleiselag

Sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp) lovte å engasjere seg i saken. De siste dagene har han hatt kontakt med Justisdepartementet, og han har også pleiet dialogen med KBM.

Nå er de tre blitt enige om et spleiselag som sikrer penger til utvidet drift av akuttovernattingen. Bergen kommune, bymisjonen og departementet skal hver legge 150.000 kroner på bordet - og på den måten sikre en styrking av tilbudet.

Lund viser blant annet til avsløringen av fattige rumenere som bodde under uverdige forhold i Kalfarveien 20.— Det er klart at den situasjonen gjør en styrking av akuttovernattingen ekstra aktuelt. Vi er bekymret for gruppene av EØS-borgere som kommer hit uten at vi kan kreve registrering av dem, og uten at de har rett til noen velferdsytelser, sier Lund.

Han er fornøyd med å ha fått til spleiselaget.

— Dette er noe vi har banket gjennom. Det er et tverrfaglig og økonomisk samarbeid, litt etter «gulrot og pisk»-prinsippet. Etter vårt syn kan disse pengene gi tre-fire måneder ekstra drift, sier Frp-byråden.

Ser etter nye lokaler

Bymisjonen er nå på utkikk etter nye lokaler til akuttovernattingen. Den ble frem til april drevet på dispensasjon i Kong Oscars gate 22, i et lokale som egentlig er regulert til forretningsdrift.

— Dispensasjonen skal forlenges, det kjøres nå som en hastesak i byggesaksavdelingen. Samtidig kan bymisjonen se seg om etter nye lokaler til overnattingstilbudet, sier Lund.

Eiel Holten, fungerende daglig leder i KBM i Bergen, synes initiativet fra kommunen i denne saken er gledelig.

— Vi setter pris på en byråd som tenker kreativt for å finne løsninger, sier Holten.

Etter hans kalkulator koster det cirka 200.000 kroner per måned å drive overnattingstilbudet for fattige tilreisende.— Det er ennå ikke avgjort hvordan de friske pengene skal virke inn på driften. Men vi kan drifte tilbudet cirka to måneder ekstra, sammenlignet med det vi egentlig hadde tenkt, sier Holten.

Med pengemangel har de valgt å prioritere drift de kaldeste månedene i året.

— Neste C-moment nå blir å finne et nytt og godkjent lokale, sier Holten.

- Menneskelig ansikt

Ifølge ham utgjør rumenere 40-45 prosent av dem som har brukt tilbudet om akuttovernatting. De tre neste, store nasjonalitetene er Polen, Bulgaria og Spania, som hver utgjør cirka ti prosent.

— Totalt har vi hatt folk fra 30-40 ulike nasjonaliteter innom, sier Holten.

- Hvorfor tror du byrådet har engasjert seg så pass i denne saken, sånn bortsett fra at det er valgår?

— Jeg tror det er et svar på nøden i byen, det tenker jeg at det er. Dette er en innsats for å vise et menneskelig ansikt i byen vår, avslutter Holten.