— Vi trodde vi hadde funnet drømmehuset, sier Camilla Birkeland.

I august i fjor tegnet hun og to kamerater leiekontrakt i Storhaugen på Årstad, i en staselig bygning fra 1917. Månedsleien var 16.500 kroner.

— Det var mye penger, men vi likte huset og hadde lyst på stor plass, sier Birkeland.

- Det er skit Før jul mistenkte de at det var sopp i leiligheten. Alle tre hostet mye og mente at inneklimaet var årsaken.

— Det vokste sopp på badet, sier Birkeland.

De mente også det var sopp i et annet rom i underetasjen som ble brukt som soverom.

Til å begynne med vant de ikke gehør hos huseier. Leieboerne i Storhaugen fikk beskjed om at de måtte forbedre renholdet.

«I dusjen er det ikke sopp, men rett og slett skit. Dette må dere vaske bort med salmiakk og spyle bort», skrev advokat Espen Ommedal i en epost til Birkeland 6. januar.

Huseierne engasjerte håndverkere for å undersøke påstandene om sopp. Håndverkerne leverte to rapporter.

«Felles for begge rapporter, er at det på de anmerkede områder ikke er sopp eller noe annet som er farlig. Det er rett og slett skit pga manglende renhold. I tillegg kommer manglende utlufting. Dette er blitt påpekt fra begge håndtverkerne - både vedr soverommet nede og på badet», skrev Espen Ommedal i en ny epost 19. februar.

Birkeland avviser at de ikke luftet godt nok.

— Det var ventil i vinduet, og døren til badet falt av slik at det var konstant trekk. Det var umulig ikke å lufte ut, sier Birkeland.

- Ekstreme mengder sopp De tre leieboerne engasjerte mikrobiolog Finn Langvad, en av Norges fremste soppeksperter. Undersøkelsene han foretok i leiligheten 27. februar inneholdt «... ekstremt høye konsentrasjoner av muggsoppsporer i luften».

De dominerende soppartene var Aspergillus versicolor og Zygomycete.

«Eksponering for høye konsentrasjoner av sporer av disse soppene over lengre tid kan gi til dels betydelige helseplager», skriver Langvad.

Forsøk på rotter har antydet at Aspergillus versicolor kan være kreftfremkallende, ifølge Langvad. Soppen kan også vokse i lungevev i mennesker. Den kan føre til ekstrem tretthet, konsentrasjonsproblemer og sterk hodepine.

- Helt ukjent

bt.no har snakket med huseier Dag Døskeland og advokat Espen Ommedal. De sier at de har tatt saken svært alvorlig etter at soppen ble oppdaget.

— Det var ikke noe som tilsa at det skulle være sopp i leiligheten. Det var helt ukjent for oss, og det er særdeles beklagelig, sier Ommedal.

Den forrige leieboeren klaget aldri på inneluften, ifølge Døskeland.

— Vi fikk konstatert av et bygningskyndig firma at det dårlige inneklimaet nok skyldtes elendig renhold, tørking av våte klær i leiligheten kombinert med manglende utlufting. Det ble antatt at dette var årsaken til problemet, hvilket måtte forbedres før ytterligere undersøkelser kunne gjøres. Da vi skjønte det faktisk kunne være noe mer, tok vi umiddelbart affære, sier Døskeland.

I forhandlinger

Partene er nå blitt enige om å avslutte leieforholdet. Den nærmere årsak og omfang skal kartlegges. Representantene slår fast at leiligheten ikke skal leies ut igjen før den er fullstendig restaurert.

Leietakerne har ikke betalt siste månedsavdrag, og huseierne har tilbudt en kompensasjon.

— Vi er i forhandlinger om hvordan vi best kan avslutte leieforholdet, sier leietakernes advokat Petter Rysst.

Christian Lura
Christian Lura