Under anleggsarbeidet på den nye E39 mellom Vågsbotn og Hylkje i Åsane, er det gjort funn av gammel, udetonert dynamitt.

— Vi jobber som om det er mer gammel dynamitt der. Derfor tar vi alle forholdsregler og stenger trafikken i perioder om natten, sier byggeleder Katrine Sælensminde Erstad i Statens vegvesen til bt.no.

Fare for store køer

Stengningen begynner natt til onsdag 23. mai eller natt til torsdag 24. mai. Veien vil være stengt i perioder mellom klokken 23.00 og klokken 05.00.

— Det er stor fare for kø i periodene veien er stengt, men vi vil slippe biler gjennom sier Erstad.

Alternativ omkjøring er om Salhus. Denne veien er stykkevis svært smal.

Arbeidet stoppet

Det ble funnet en kilo gammel dynamitt ble under gravearbeid ved den nordlige inngangen til Eikåstunnelen, mellom Vikaleitet og Haukås næringspark.

— Det udetonerte sprengstoffet ble spylt, destruert og fraktet til et sikkert mottak. Området ble umiddelbart stengt og sikret, sier Erstad.

Arbeidet i dette området er stoppet, men anleggsarbeidet med E39 Vågsbotn-Hylkje holder frem som vanlig.

- Kan være mer

— Ja, det kan være mer dynamitt her. Sprengstoffeksperter og sprengningsbasen til entreprenøren har vært på befaringer og gjort risikovurderinger av denne faren, sammen med oss, sier byggeleder Erstad.

Det er foreløpig usikkert om det er mer dynamitt i området.

— Vi må grave forsiktig akkurat i dette området. Dersom vi finner mer sprengstoff, må vi spyle og destruere det også.

Les mer om veiprosjektet Vågsbotn-Hylkje.

30-40 år gammelt

Statens vegvesen vet ikke hvor sprengstoffet stammer fra, men antar at det kan være 30 til 40 år gammelt.

— Uansett er det Statens vegvesen som «eier problemet» nå, siden vi har kjøpt og eier grunnen sprengstoffet ble funnet på, sier Erstad.

Vet du noe om hvor dynamitten kommer fra? Eller har synspunkter på hvordan Staten vegvesen takler problemet?