Mandag blir det pressebriefing om funn av gammelt sprengstoff i grunnen under byggingen av det nye biogassanlegget i Rådalen.

I en pressemelding skriver kommunen følgende:

Hunder er på plass og søker, representanter fra AF Decom og Forsvaret er der, sammen med Veidekke og ÅF Advansia som er byggeledere.

Gikk i luften

Den 27. oktober 2014 ble det påtruffet gammel dynamitt ved boring for grunnarbeider ved det nye Biogassanlegget i Rådalen. Dynamitten gikk av og skadet utstyr, men heldigvis ikke personell. Entreprenøren gjennomførte straks en sikker jobbanalyse (SJA) før videre arbeid, og i de påfølgende dager ble det funnet tre nye forsagere (rester av dynamitt). Entreprenøren valgte da i samråd med byggherren å stanse arbeidet til iverksatte prosedyrer var gjennomgått og verifisert.

Bombehunder

Vann— og avløpsetaten tok kontakt med politiet og Forsvaret med tanke på å få gjennomført søk med bombehunder. Det var også kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Arbeidstilsynet om saken.

VA-etaten fikk kjennskap til at AF Decom i Oslo var i gang med et pilotprosjekt i samarbeid med Forsvarets Hundeskole, og at dette prosjektet rettet seg nettopp mot å lokalisere gammelt sprengstoff i forbindelse med "ikke militær" utbygging.