Retten mener det er fare for at mannen kan begå nye seksuelle overgrep.

«Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på at siktede synes å ha en lav terskel for seksuelle overgrep mot barn når han foretar handling som nevnt i siktelsen til tross for den store og åpenbare oppdagelsesrisiko som er tilstede når slike handlinger skjer ved Nordnes bad i Bergen», heter det i kjennelsen.

Mannen er siktet for forsøk på utuktig omgang med barn under 14 år, og for besittelse av barneporno. Lørdag ble han pågrepet i Nordnes sjøbad, etter å ha blitt tatt på fersken med den syv år gamle jenten.

Etter pågripelsen undersøkte politiet mannens PC, og fant barneporno. Datautstyret er nå beslaglagt.

«Den forestående ferie— og badesesongen gjør at siktede lett vil komme i tilsvarende situasjoner. Siktede har også tidligere vært i politiets søkelys i forbindelse med sin adferd overfor barn», skriver dommerfullmektigen i kjennelsen.

Etter det BT forstår knytter politiet mannen til en tidligere blotterepisode i Bergen. 37-åringen påkjærte rettens kjennelse på stedet. Forsvareren hans, advokat Arild Dyngeland, vil ikke svare på om mannen erkjenner straffskyld.