Det er uvisst når sykehus-kjøkkenet på Stord sjukhus kan åpne igjen etter at det påvist asbest.

Funnet ble gjort under et større bygg— og vedlikeholdsarbeid som foregår på sykehuset.

Avdramatiserer

Helse Fonna mener pasienter og ansatte ikke trenger å bekymre seg.

De kaller stengingen «rutinemessig» i en pressemelding, skriver at det «ikkje er grunn til å tru at tilsette eller pasientar treng uroa seg for helsemessige konsevenser».

Kort tids eksponering av asbest er i utgangspunktet regnet som lite farlig. Seksjonsoverlege Atle Totland

— Kort tids eksponering av asbest er i utgangspunktet regnet som lite farlig, sier seksjonsoverlege Atle Totland ved lungeavdelingen ved Haugesund sjukehus.

Tidligere prøver i kjøkkenområdet har vært negative. Det skal ha bare ha gått fire dager mellom den siste negative prøven og den som påviste asbest.

Må kjøpe inn middager

Stengingen skjer for å kunne sanere området etter forskriftene. Det er opprettet et midlertidig kjøkken der all tørrmat blir produsert. Middag blir levert av ekstern leverandør.

I sommer måtte pasienter på Stord sjukehus få flaskevann etter funn av små mengder av coliforme bakterier.