Helsevernetaten i Bergen kommune har etter brannen i en fabrikk i Hillernveien i forrige uke funnet mindre mengder asbest i området.

Med erfaring fra tidligere indrustribranner ønsker Helsevernetaten å skaffe seg en god oversikt over mulige helseskadelige stoff og deres utbredelse. Helsevernetaten tok derfor prøver av støvnedfall på berørte boliger og askerester fra branntomten på Hilleren. Prøvene er nå analysert av SINTEF sitt laboratorium, skriver kommunen i en pressemelding.

Fant asbest i tre prøver

I prøvene fra boliger og barnehager er det funnet mindre mengder asbestfibre. Av ni prøver er det funnet asbest i tre av prøvene. Asbest er funnet i ulik avstand fra branntomten. Fra branntomten er det ikke kommet resultater fra analysene.

— Vi har drøftet resultatene med Folkehelseinstituttet. Resultatene tilsier at befolkningen har vært utsatt for svært liten helsefare, opplyser leder for Helsevernetaten i Bergen kommune, Ingvar Tveit.

Asbest er et stoff som er helsefarlig når folk utsettes for påvirkning over flere år. Det er likevel ønskelig at mulig påvirkning fra asbest i nærmiljøet blir fjernet så snart dette er praktisk mulig.

Krever tiltak

  • Vi har derfor bedt om at eieren av isosporfabrikken Sundolitt så raskt det er praktisk mulig iverksetter tiltak med å vaske husene som er blitt utsatt for aske etter brannen, sier Tveit.

Beboerne får nå sms fra kommunen med informasjon av prøvene som nå er analysert. Informasjon til beboerne er også lagt ut på kommunens nettsider.